Anmäl upplägg/inaktivering av verksamhet/registrerande enhet

Fyll i formuläret nedan för att anmäla upplägg/inaktivering av verksamhet/registrerande enhet i Senior alert. Formuläret skickas sedan till senioralert@rjl.se och vi hanterar er anmälan efter det.

Ange senast datum då ändringen ska vara gjord i registret
Upplägg/inaktivering av verksamheter/underenheter kan endast begäras av vårdgivarens regionkoordinator, verksamhetschef eller MAS - medicinsk ansvarig sjuksköterska



Skriv in namn på verksamhet/verksamheter som upplägg/inaktivering gäller. Skilj verksamheterna åt om det är flera.
Skriv in namnet på de underenheter som ska läggas upp/inaktiveras. Vid upplägg - ange även enhetstyp