Punktprevalensmätning

Här hittar du information och instruktioner om punktprevalensmätning av trycksår.

Instruktioner 

Punktprevalensmätningen av trycksår sker i samband med svenska HALT en gång om året. Mätningen innebär att Senior alert gör ett datauttag som baseras på antal inskrivna personer på samtliga enhetstyper, gäller då både kommunala- och regionala verksamheter för samtliga juridiska vårdgivare. Datauttaget görs på riskbedömningar, planerade och utförda åtgärder samt pågående trycksår. Resultatet redovisas på kommun-, sjukhus- och privat vårdgivarnivå och kan ses på enhetsnivå i registret under resultatfliken.

PPM-mätningen 2023 är den 16 november.

Vilka deltar i mätningen?

Datauttaget görs för samtliga registrerande enheter i Senior alert och alla enhetstyper. Ingen föranmälan krävs. 

Hur genomförs mätningen

  • En hudbedömning genomförs på alla personer som är inskrivna på enheten på bestämt datum. Säkerställ att ni har rätt trycksårsinformation via enhetsöversikten. Klicka på knappen "Trycksår" för att markera alla personer i listan som har pågående trycksår. Stämmer antal personer samt antal trycksår?
  • Via personöversikten kan ni uppdatera status till läkt på de personer som inte längre har trycksår och lägg in eventuella trycksår som saknas. Se även över aktuell kategoristatus och uppdatera vid försämringar.

Fram till och med två veckor efter satt datum finns det möjlighet att efterregistrera riskbedömningar, uppföljningar och trycksårsstatus som var aktuella datumet för mätningen.

Hur redovisas resultatet

Resultatet redovisas på kommun-, sjukhus- och privat vårdgivarnivå på Senior alerts hemsida

Resultatet på enhetsnivå ses under enhetens koll på läget, under fliken resultat.

Hitta på sidan