Goda exempel

Goda exempel

Inspireras i ert arbete med Senor alert genom att ta del av goda exempel från olika verksamheter. Ta hjälp av verksamheter i liknande situation som din egna för att komma vidare i arbetet med vårdprevention och registret. 

Kontakta gärna verksamheterna för mer information.

Nedan hittar du länkar till goda exempel med olika inriktningar

Hur går det för din enhet?

Vi vill gärna ta del av hur det går för din enhet så skriv till oss och berätta. Minskar fallen, trycksåren, viktnedgångarna, ohälsa i munnen eller med besvär med blåsdysfunktion bland era äldre och vad gör ni för att detta ska vara möjligt? 

Dela gärna med er av era resultat och framgångsfaktorer och låt andra inspireras av era goda exempel.

Ta kontakt med Senior alert för att sprida ert goda exempel.

Hitta på sidan