PPM - punktprevalensmätning av trycksår

PPM - Punktprevalensmätning av trycksår

PPM 2021
Punktprevalensmätningen för 2021 äger rum den 18 november och efterregistrering är därefter möjlig fram till den 10:e december. 
 
Vid frågor om PPM, kontakta senioralert@rjl.se 

Instruktioner PPM

Mätningen innebär att Senior alert gör ett datauttag som baseras på antal inskrivna personer på samtliga enhetstyper, gäller då både kommunala- och regionala verksamheter för samtliga juridiska vårdgivare. Datauttaget görs på riskbedömningar, planerade och utförda åtgärder samt pågående trycksår. Resultatet redovisas på kommun-, sjukhus- och privat vårdgivarnivå och kan ses på enhetsnivå i registret under Resultatfliken.

 

Vilka deltar i mätningen? Alla enhetstyper

 

Hur genomförs mätningen? Hudbedömning genomförs på alla personer som är inskrivna på enheten på satt datum. Datum förmedlas av Senior alert i god tid innan mätningen äger rum.

Säkerställ att ni har rätt trycksårsinformation via enhetsöversikten. Klicka på knappen "Trycksår" för att markera alla personer i listan som har pågående trycksår. Stämmer antal personer samt antal trycksår?

Via personöversikten kan ni uppdatera status till läkt på de personer som inte längre har trycksår och lägg in eventuella trycksår som saknas. Se även över aktuell kategoristatus och uppdatera vid försämringar.

Fram till och med två veckor efter satt datum finns det möjlighet att efterregistrera riskbedömningar, uppföljningar och trycksårsstatus som var aktuella datumet för mätningen.

Protokoll vid hudinspektion och uppdatering av information i Senior alert

 

Hur redovisas resultatet? Resultatet redovisas på kommun-, sjukhus- och privat vårdgivarnivå på Senior alerts hemsida. Resultatet på enhetsnivå ses under Enhetens koll på läget, under fliken Resultat.

Resultat från tidigare punktprevalensmätningar

Se resultat från tidigare punktprevalensmätningar

Hitta på sidan

Kom i kontakt

Kontakta Senior alert vid frågor och funderingar.

Håll dig uppdaterad

Följ oss via sociala medier eller prenumerera på vårt nyhetsbrev