PPM - punktprevalensmätning av trycksår

PPM - Punktprevalensmätning av trycksår

PPM 2020
 
Punktprevalensmätningen för 2020 ägde rum 19 november.
I 2020-års mätning observerades totalt 109 432 personer, varav 92 101 personer inom kommunal verksamhet och 17 331 personer inom regional verksamhet.
För dessa 109 432 personer hade 25 % risk för trycksår. Mätningen visade att 6075 personer hade totalt 8039 trycksår.
För mer specifika resultat, se sammanställning och respektive Excel-fil nedan.

Vid frågor om PPM, kontakta Kristina Malmsten kristina.malmsten@rjl.se 

Instruktioner PPM

Mätningen innebär att Senior alert gör ett datauttag som baseras på antal inskrivna personer på samtliga enhetstyper, gäller då både kommunala- och regionala verksamheter för samtliga juridiska vårdgivare. Datauttaget görs på riskbedömningar, planerade och utförda åtgärder samt pågående trycksår. Resultatet redovisas på kommun-, sjukhus- och privat vårdgivarnivå och kan ses på enhetsnivå i registret under Resultatfliken.

 

Vilka deltar i mätningen? Alla enhetstyper

 

Hur genomförs mätningen? Hudbedömning genomförs på alla personer som är inskrivna på enheten på satt datum. Datum förmedlas av Senior alert i god tid innan mätningen äger rum.

Säkerställ att ni har rätt trycksårsinformation via enhetsöversikten. Klicka på knappen "Trycksår" för att markera alla personer i listan som har pågående trycksår. Stämmer antal personer samt antal trycksår?

Via personöversikten kan ni uppdatera status till läkt på de personer som inte längre har trycksår och lägg in eventuella trycksår som saknas. Se även över aktuell kategoristatus och uppdatera vid försämringar.

Fram till och med två veckor efter satt datum finns det möjlighet att efterregistrera riskbedömningar, uppföljningar och trycksårsstatus som var aktuella datumet för mätningen.

Protokoll vid hudinspektion och uppdatering av information i Senior alert

 

Hur redovisas resultatet? Resultatet redovisas på kommun-, sjukhus- och privat vårdgivarnivå på Senior alerts hemsida. Resultatet på enhetsnivå ses under Enhetens koll på läget, under fliken Resultat.

Resultatrapporter HALT

Enhetsrapporter 

Enhetsrapport - registrerad enhet inkl. individdata. Redovisar den registrerande enhetens resultat. Rapporten ger möjlighet till djupare analys på enhetsnivå för att identifiera förbättringsområden.

Enhetsrapport - registrerad enhet jämfört mot kommun och riket. Redovisar den registrerande enhetens resultat jämfört mot kommun och riket på enhetstyp och totalt. Jämför enhetens resultat för motsvarande enhetstyper inom kommun på aggregerad nivå och riket. Den ger en bild av hur enheten ligger till i förhållande till andra liknande verksamheter och kan hjälpa till att identifiera potentiella förbättringsområden.

Kommunrapporter

Kommunrapport- kommun totalt jämfört mot riket
Redovisar kommunens resultat jämfört mot riket på enhetstyp och totalt. Jämför kommunens resultat för motsvarande enhetstyp aggregerat på riket och riket totalt. Ger en bild av hur kommunen ligger till i förhållande till andra liknande verksamheter och kan hjälpa till att identifiera potentiella förbättringsområden.
 

Kommunrapport- alla registrerade enheter
Redovisar resultat på enhetsnivå för respektive enhet inom respektive kommun. Jämför enheters resultat inom en kommun för att se hur enheterna ligger i förhållande till varandra och kan hjälpa till att identifiera potentiella förbättringsområden.

Här ses samtliga enheter i kommunen som deltagit i HALT mätningen.

Resultat från tidigare punktprevalensmätningar

Se resultat från tidigare punktprevalensmätningar

Hitta på sidan

Kom i kontakt

Kontakta Senior alert vid frågor och funderingar.

Håll dig uppdaterad

Följ oss via sociala medier eller prenumerera på vårt nyhetsbrev