Senior alert

Senior alert är ett kvalitetsregister som sedan 2008 fokuserar på fem områden; fall, ohälsa i munnen, undernäring, trycksår och blåsdysfunktion. 

Vad innebär Senior alert?

I kvalitetsregistret Senior alert samlas information om risker och insatta vård- och omsorgsåtgärder gällande samtliga fem områden. Uppgifterna baseras på personuppgifter och samlas in vid vårdmötet som äger rum mellan dig och personal inom kommunal verksamhet, på vårdcentralen eller på sjukhuset.

Registret är en stor och betydelsefull kunskapskälla och som möjliggör ett gemensamt lärande om arbetssätt som identifierar, förebygger och förhindrar skador hos sköra äldre. Tack vare informationen i registret  är det möjligt för verksamheten att titta på resultat utifrån insamlad data. Detta medför att  varje verksamhet har möjlighet att följa sina egna resultat inom de fem områden. Senior alert fungerar också som en källa för forskning.

Vad är ett kvalitetsregister?

I nationella kvalitetsregister samlas information från hela landet om en viss behandling eller sjukdom. Informationen används sedan för att utvärdera och förbättra vården. Läs mer om kvalitetsregister genom att klicka HÄR.