Beställning av posters och folder

Välkommen att beställa posters och folders från Senior alert. Fyll i det beställningsformulär som du hittar här nedan.

Observera att max antal per respektive artikel är 3 st. Vid beställning av större antal än 3 st, var god kontakta senioralert@rjl.se

Tillåtelse att spara och hantera data

Posters och FolderSamtliga posters och folders går att beställa i max 3 exemplar per person.
Samtliga posters och folders går att beställa i max 3 exemplar per person.
Samtliga posters och folders går att beställa i max 3 exemplar per person.
Kontaktuppgifter

Namn på vårdgivare (kommun/region/privat vårdgivare)

Vårdgivarens organisationssnummer

Namn på verksamhet/enhet inom vårdgivaren

Gatunamn, postadress och postort