Nyheter

Till alla nyheter

Ny glöd för munvård

2023-03-17

Munhälsan betyder mycket för livskvaliteten. Är den nedsatt blir det ömt, svårt att äta och går ut över nutritionen. Dessutom kan det bli svårare att prata och le. Infektioner i munnen kan leda till hjärtpåverkan och lunginflammation. Läs mer om hur Vistegården i Grästorps kommun fick ny glöd för munhälsa genom att klicka här

Läs mer

Ny forskning med Senior alert-data

2023-03-08

Senior alert riktar ett stort tack och grattis till Kristian Axelsson och Mattias Lorentzon, Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet för deras mycket intressanta artikel som publicerades i JAMA Network Open. Studien baseras på data från Senior alert och handlar om frakturer och fallskador vid rullstolsanvändning.

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2023

2023-02-27

I mars månads nyhetsbrev har vi fokus på förbättringskunskap. Det gäller att inte krångla till det och det är ofta de små förändringar som ger störst effekt. Se bara på vår seniora digitala influencer Elsa som arbetar med förbättringar och som satt tydliga mål, eller lyssna till Peter Kammerlind som ger tips för att tillsammans i teamet utveckla verksamheten för att Esther ska få ett så bra liv som möjligt. 

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet.

Klicka här för att följa nyhetsbrevet. 

Läs mer

Globala målen med Senior alert

Så här kopplar Senior alert an till 9 av de 17 Globala målen.

  • 2. Senior alert strävar efter att uppnå en systematisk, trygg och förbättrad nutrition.
  • 3. Senior alert bidrar till att säkerställa ett hälsosamt liv och främjar välbefinnande för våra äldre.
  • 4. Senior alert utbildningskoncept säkerställer och inkluderar likvärdig utbildning av god kvalitet som främjar livslångt lärande för alla, oavsett profession och/eller verksamhet.
  • 5. Senior alert bidrar till ökad jämställdhet genom ökad förståelse och ett organisatoriskt lärande i registrets styrkor vilket leder till egenmakt på olika nivåer (individ/grupp/samhälle).
  • 9. Genom ömsesidighet och inkluderande bidrar Senior alert till att främja innovation utifrån användarnas och den äldres behov.
  • 10. När Senior alert används som en del i den vårdpreventiva processen kan ojämlikhet minskas inom Sverige.
  • 13. Med hjälp av ökat digitalt utbildningskoncept där våra användare enkelt kan få tag i material, bidrar Senior alert till ett hållbarare och bättre klimat för alla.
  • 16. Den personcentreade värdegrund som Senior alert vilar på bidrar till ett ökat inkluderande för alla parter som leder till allas lika värde, oavsett ålder, kön och etnicitet.
  • 17. Goda exempel, partnerskap och samarbete över läns- och organisationsgränser utvecklas och förstärks genom exempelvis Lärande Nätverk.

Håll dig uppdaterad

Följ oss via sociala medier eller prenumerera på vårt nyhetsbrev