Nyheter

Till alla nyheter

Nutritionsdagen SWESPEN

2022-10-10

SWESPEN  (Swedish Society for Clinical Nutrition and Metabolism) välkomnar er till den 20:e Nutritionsdagen! Nutritionsdagen hålls i Örebro men det går även att följa via live streaming. Dagen är kostnadsfri.

Läs mer

Välkommen till webbinarie om fallprevention med Socialstyrelsen

2022-10-04

I december 2021 genomförde Socialstyrelsen ett webbinarium om fallprevention,
som du kan se i efterhand:
https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/aldre/fallolyckor/forebyggande-insatser/ 


Vi bjuder nu in till ett uppföljande webbinarium som sätter fokus på varför det är
viktigt att arbeta fallpreventivt.

Varmt välkomna den 4 oktober klockan 15.00-16.00.

Ingen anmälan krävs men det är begränsat antal platser. 

Läs mer genom att klicka här

Läs mer

Inför den nya autentiseringslösningen 230101

2022-09-15

Alla organisationer som använder SITHS för identifiering behöver senast 31 december 2022 införa den nya autentiseringslösningen.

Läs mer

Globala målen med Senior alert

Så här kopplar Senior alert an till 9 av de 17 Globala målen.

  • 2. Senior alert strävar efter att uppnå en systematisk, trygg och förbättrad nutrition.
  • 3. Senior alert bidrar till att säkerställa ett hälsosamt liv och främjar välbefinnande för våra äldre.
  • 4. Senior alert utbildningskoncept säkerställer och inkluderar likvärdig utbildning av god kvalitet som främjar livslångt lärande för alla, oavsett profession och/eller verksamhet.
  • 5. Senior alert bidrar till ökad jämställdhet genom ökad förståelse och ett organisatoriskt lärande i registrets styrkor vilket leder till egenmakt på olika nivåer (individ/grupp/samhälle).
  • 9. Genom ömsesidighet och inkluderande bidrar Senior alert till att främja innovation utifrån användarnas och den äldres behov.
  • 10. När Senior alert används som en del i den vårdpreventiva processen kan ojämlikhet minskas inom Sverige.
  • 13. Med hjälp av ökat digitalt utbildningskoncept där våra användare enkelt kan få tag i material, bidrar Senior alert till ett hållbarare och bättre klimat för alla.
  • 16. Den personcentreade värdegrund som Senior alert vilar på bidrar till ett ökat inkluderande för alla parter som leder till allas lika värde, oavsett ålder, kön och etnicitet.
  • 17. Goda exempel, partnerskap och samarbete över läns- och organisationsgränser utvecklas och förstärks genom exempelvis Lärande Nätverk.

Håll dig uppdaterad

Följ oss via sociala medier eller prenumerera på vårt nyhetsbrev