Nyheter

Till alla nyheter

Nyhetsbrev februari 2023

2023-01-31

Det första nyhetsbrevet 2023 har fokusmånad blåsdysfunktion. 
Hör våra fokusprofiler Anders Engelholm och Marie Lundell berätta mer om just blåsdysfunktion och ge förslag på material för ökad kunskap som bl.a hittas på www.nikola.nu 

Klicka här för att se filmen med Anders och Marie. 

Nyhetsbrevet bjuder även på resultaten från PPM trycksår som gjordes hösten 2022 samt en vägledning i hur du i registret hittar enhetens resultat för HALT-mätningen. 

Allt gott!

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet

Klicka här för att följa nyhetsbrevet

Läs mer

Trycksårsmätning 2022

2023-01-18

Varje år i november genomförs den så kallade Trycksårsmätningen. Mer om mätningen finner ni på Senior alerts resultatsida

Läs mer

Data över ofrivillig viktnedgång

2023-01-13

För tillfället stämmer inte antalet personer med ofrivillig viktminskning på enhetsöversikten/enhetens koll på läget/vårdprevention. Detta beror på att frågan togs bort med uppdateringarna som gjordes inför årsskiftet 1/1-23. 
Vi kommer fortsatt följa ofrivillig viktminskning i våra rapporter och på enhetsöversikten och arbetar med att uppdatera detta skyndsamt. Data för detta kommer hämtas från frågan i respektive bedömningsinstrument för undernäring. 

 

Vill du veta mer om utförda uppdateringar klickar du här

Läs mer

Globala målen med Senior alert

Så här kopplar Senior alert an till 9 av de 17 Globala målen.

  • 2. Senior alert strävar efter att uppnå en systematisk, trygg och förbättrad nutrition.
  • 3. Senior alert bidrar till att säkerställa ett hälsosamt liv och främjar välbefinnande för våra äldre.
  • 4. Senior alert utbildningskoncept säkerställer och inkluderar likvärdig utbildning av god kvalitet som främjar livslångt lärande för alla, oavsett profession och/eller verksamhet.
  • 5. Senior alert bidrar till ökad jämställdhet genom ökad förståelse och ett organisatoriskt lärande i registrets styrkor vilket leder till egenmakt på olika nivåer (individ/grupp/samhälle).
  • 9. Genom ömsesidighet och inkluderande bidrar Senior alert till att främja innovation utifrån användarnas och den äldres behov.
  • 10. När Senior alert används som en del i den vårdpreventiva processen kan ojämlikhet minskas inom Sverige.
  • 13. Med hjälp av ökat digitalt utbildningskoncept där våra användare enkelt kan få tag i material, bidrar Senior alert till ett hållbarare och bättre klimat för alla.
  • 16. Den personcentreade värdegrund som Senior alert vilar på bidrar till ett ökat inkluderande för alla parter som leder till allas lika värde, oavsett ålder, kön och etnicitet.
  • 17. Goda exempel, partnerskap och samarbete över läns- och organisationsgränser utvecklas och förstärks genom exempelvis Lärande Nätverk.

Håll dig uppdaterad

Följ oss via sociala medier eller prenumerera på vårt nyhetsbrev