Nyheter

Till alla nyheter

Nyhetsbrev december 2022

2022-11-30

Årets sista nyhetsbrev och fokusmånad december handlar om nutrition. Förutom bra tips både från Livsmedelsverket och Socialstyrelsen kan du även läsa mer om resultaten fram tills idag för HALT och se filmen med vår Senior digitala influencer Elsa Ask där hon berättar mer om "Glad mat".

 

Vill du få riktigt bra inspiration så börjar du med att lyssna till våra fokusprofiler Sofia Herbertsson, enhetschef på Kinnevaldsgårdens särskilda boende i Växjö kommun och Cecilia Svanberg, dietist i Växjö kommun.

- "Vi arbetar både hälsofrämjande och förebyggande, men naturligtvis också behandlande när det gäller nutrition och undernäring". 

Vill du höra mer om deras arbete klickar du HÄR.

 

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet

Klicka här för att följa nyhetsbrevet

Läs mer

Nyhetsbrev november 2022

2022-11-01

Vill du få mer kunskap och delta i HALT har du kommit helt rätt! Månadens fokusområde är nämligen HALT och PPM och här kan du få både inspiration och tips inför fortsatt arbete. 

Börja gärna med att lyssna på Tomas Söderblom och Inga Zetterqvist, utredare på Folkhälsomyndigheten som inleder fokusmånaden genom att klicka här

 

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet

Klicka här för att följa nyhetsbrevet

Läs mer

HALT och PPM 2022

2022-10-10

HALT är ett verktyg för att samla data gällande vårdrelaterade infektioner, förekomst av riskfaktorer hos vårdtagare och antibiotikaanvändning. Punktprevalensmätningen av trycksår sker i samband med svenska HALT en gång om året.

 

HALT-mätningen genomförs vecka 46-47, med efterregistrering till den 9 december dvs vecka 49. 

Inför HALT-mätningen behöver ni förbereda er genom att:

 • Utse en ansvarig person på enheten som praktiskt ska genomföra mätningen.
 • Gå igenom presentationen ”Hur utför jag en mätning?”
 • Se på instruktionsfilmerna hur inmatning av data fungerar.
 • Testa metoden genom att göra några fallövningar.

Läs mer om HALT genom att klicka här

 

Punktprevalensmätningen av trycksår sker i samband med svenska HALT en gång om året. Mätningen innebär att Senior alert gör ett datauttag som baseras på antal inskrivna personer på samtliga enhetstyper, gäller då både kommunala- och regionala verksamheter för samtliga juridiska vårdgivare. Datauttaget görs på riskbedömningar, planerade och utförda åtgärder samt pågående trycksår. Resultatet redovisas på kommun-, sjukhus- och privat vårdgivarnivå och kan ses på enhetsnivå i registret under Resultatfliken.

Mätningen 2022 sker vecka 46 den 17 november.

Läs mer om PPM genom att klicka här. 

Läs mer

Globala målen med Senior alert

Så här kopplar Senior alert an till 9 av de 17 Globala målen.

 • 2. Senior alert strävar efter att uppnå en systematisk, trygg och förbättrad nutrition.
 • 3. Senior alert bidrar till att säkerställa ett hälsosamt liv och främjar välbefinnande för våra äldre.
 • 4. Senior alert utbildningskoncept säkerställer och inkluderar likvärdig utbildning av god kvalitet som främjar livslångt lärande för alla, oavsett profession och/eller verksamhet.
 • 5. Senior alert bidrar till ökad jämställdhet genom ökad förståelse och ett organisatoriskt lärande i registrets styrkor vilket leder till egenmakt på olika nivåer (individ/grupp/samhälle).
 • 9. Genom ömsesidighet och inkluderande bidrar Senior alert till att främja innovation utifrån användarnas och den äldres behov.
 • 10. När Senior alert används som en del i den vårdpreventiva processen kan ojämlikhet minskas inom Sverige.
 • 13. Med hjälp av ökat digitalt utbildningskoncept där våra användare enkelt kan få tag i material, bidrar Senior alert till ett hållbarare och bättre klimat för alla.
 • 16. Den personcentreade värdegrund som Senior alert vilar på bidrar till ett ökat inkluderande för alla parter som leder till allas lika värde, oavsett ålder, kön och etnicitet.
 • 17. Goda exempel, partnerskap och samarbete över läns- och organisationsgränser utvecklas och förstärks genom exempelvis Lärande Nätverk.

Håll dig uppdaterad

Följ oss via sociala medier eller prenumerera på vårt nyhetsbrev