Nyheter

Till alla nyheter

Pass på! Nu erbjuder vi monitoreringstillfällen i höst

2022-06-23

Ett sätt att säkra kvaliteten i verksamheternas dokumentation är att monitorera. Detta görs genom att jämföra dokumentationen i kvalitetsregistret Senior alert med journalen. På så sätt får verksamheten en uppfattning om att samma information finns på båda ställen, detta kallas monitorering.

Till hösten erbjuds följande datum för verksamheter att monitorera tillsammans med representanter från Senior alert.

 

 

13 September - Stockholm – Sörmland
14 September - Stockholm – Sörmland
16 september - Stockholm – Sörmland
24 Oktober - Stockholm – Sörmland
25 Oktober - Stockholm
28 Oktober - Stockholm - Sörmland

24 oktober - Gävleborg/Uppland
25 oktober - Gävleborg/Uppland
3 november - Gävleborg/Uppland
8 november - Gävleborg/Uppland

21september - Jönköpings kommun
22 september - Habo kommun
11 oktober - Habo kommun
12 oktober - Jönköpings kommun
9 november - Jönköpings kommun

Hoppas att ni är många som känner att detta är tillfället för er att säkra kvaliteten för de äldre!

Vid önskan om mer information eller bokning av datum kontaktas senioralert@rjl.se 
Läs mer

Kvalitetsregister för säker vård och tryggare omsorgspersonal

2022-06-17

I Varberg saknades tydlighet kring vilken betydelse ett kvalitetsregister kan ha för medborgarnas hälsa och välbefinnande. För att råda bot på det och för att gemensamt arbeta mot målet Säker vård, patientsäkerhet och att minska vårdskador, skapades Preventiva enheten i Varbergs kommun 2018. Enhetens uppdrag är att stötta förvaltningens verksamheter i den förebyggande vården med självständighet som mål, för att uppnå hållbara resultat över tid.

 

Läs mer om deras resa och arbete genom att klicka här

Läs mer

Folkhälsomyndighetens nationella rapport för 2021

2022-06-15

Publikationen är en sammanställning av 2021 års mätning av vårdrelaterade infektioner, antibiotikaanvändning och riskfaktorer hos personer som bor på särskilt boende i Sverige (Svenska HALT). Syftet med sammanställningen är att stödja och stimulera till ett lokalt och regionalt systematiskt kvalitetsarbete för att förebygga vårdrelaterade infektioner och för en ansvarsfull antibiotikaanvändning inom kommunal hälso- och sjukvård.

Du kan läsa mer på Folkhälsomyndighetens sida genom att klicka här

 

Läs mer

Globala målen med Senior alert

Så här kopplar Senior alert an till 9 av de 17 Globala målen.

  • 2. Senior alert strävar efter att uppnå en systematisk, trygg och förbättrad nutrition.
  • 3. Senior alert bidrar till att säkerställa ett hälsosamt liv och främjar välbefinnande för våra äldre.
  • 4. Senior alert utbildningskoncept säkerställer och inkluderar likvärdig utbildning av god kvalitet som främjar livslångt lärande för alla, oavsett profession och/eller verksamhet.
  • 5. Senior alert bidrar till ökad jämställdhet genom ökad förståelse och ett organisatoriskt lärande i registrets styrkor vilket leder till egenmakt på olika nivåer (individ/grupp/samhälle).
  • 9. Genom ömsesidighet och inkluderande bidrar Senior alert till att främja innovation utifrån användarnas och den äldres behov.
  • 10. När Senior alert används som en del i den vårdpreventiva processen kan ojämlikhet minskas inom Sverige.
  • 13. Med hjälp av ökat digitalt utbildningskoncept där våra användare enkelt kan få tag i material, bidrar Senior alert till ett hållbarare och bättre klimat för alla.
  • 16. Den personcentreade värdegrund som Senior alert vilar på bidrar till ett ökat inkluderande för alla parter som leder till allas lika värde, oavsett ålder, kön och etnicitet.
  • 17. Goda exempel, partnerskap och samarbete över läns- och organisationsgränser utvecklas och förstärks genom exempelvis Lärande Nätverk.

Håll dig uppdaterad

Följ oss via sociala medier eller prenumerera på vårt nyhetsbrev

Telefonsupporten stängd idag 23/6, öppnar som vanligt på måndag. Glad midsommar!