Senior alert

Vad är Senior alert och hur kan det hjälpa dig i ditt arbete?
 • Ett kvalitetsregister som används i hela Sverige för patienter över sextiofem år.
 • Du kan se att det finns risk för skada på huden.
 • Du kan se att det finns risk för att ramla.
 • Du kan se att det finns risk för sjukdom i munnen.
 • Du kan se att det finns risker när äldre behöver gå på toaletten ofta.
 • Du kan se att det finns risk för att gå ner i vikt.
 • Allt hänger ihop

Allt hänger ihop  

 • Har du ont i munnen kan det vara svårt att äta.
 • Om du inte äter kan du bli trött.
 • Om du är trött kan du få dålig balans och ramla.
 • Ramlar du kan du bryta benet och inte röra på dig som vanligt. 
 • När du inte rör på dig kan du få skador på huden.
 • Du har större risk att ramla om du går på toaletten ofta.

Du arbetar med fyra delar

 • Du arbetar för att patienten inte ska få skador
 • Du loggar in i registret och svarar på frågor
 • I registret kan du se resultat av din arbetsplats
 • Resultaten används för att du ska kunna göra vården bättre för patienterna

Instrument för att upptäcka risker

 • Risk för skada på huden?
  Du använder instrumenten som heter RAPS eller Modifierad Nortonskala.
 • Risk för att gå ner i vikt?
  Du använder instrumenten som heter MNA eller SKL:s Patientsäkerhet- Nutrition
 • Risk för att ramla?
  Du använder instrumenten som heter DFRI eller SKL:s Patientsäkerhet- Fall
 • Risk för sjukdom i munnen?
  Du använder instrumentet som heter ROAG 
 • Varför går jag på toaletten så ofta?
  Du använder NIKOLA som hjälp.

 

Vilka arbetsplatser kan använda Senior alert

 • Vårdcentral
 • LSS-boende
 • Äldreboende
 • Hemsjukvård
 • Socialpsykiatri
 • Korttidsboende
 • Demensboende
 • Sjukhusavdelning

Kom i kontakt

Kontakta Senior alert vid frågor och funderingar.