Vår historia

2000

Resan börjar

I början av 2000‐talet startades ett antal kliniska förbättringsarbeten med team från Region Jönköpings län. Syftet var att minska antal uppkomna fall, trycksår och uppkommen undernäring.

Teamutbildningarna genomfördes av Qulturum, ett centrum för utveckling av arbetssätt och nya metoder för vården och omsorgens arbete.

2005

Vårdprevention

2005 började Region Jönköpings län införa vårdprevention på samtliga enheter och registrering gjordes i ett lokalt register, MOA (Mätning och Analys) där resultaten av preventivt arbete kunde följas för första gången. Erfarenheterna från MOA låg till grund för utvecklingen av ett nationellt kvalitetsregister.

2008

Senior Alert lanseras

2008 lanserades Senior alert. Region Jönköpings län var huvudman och Joakim Edvinsson, utvecklingsledare på Qulturum utvecklingsenheten i Region Jönköpings län, var registerhållare.

2010

Qulturum fick uppdraget från Sveriges kommuner och regioner att sprida Senior alert och vårdprevention till samtliga enheter i Sverige som arbetar med vård och omsorg om äldre i den nationella satsningen "Bättre liv för sjuka äldre". Satsningen avslutades 2014 och Senior alert fick stor spridning i hela Sverige.

2017

I februari 2017 uppdaterade Senior alert sin tekniska plattform och moderniserades för framtida utveckling och användning.

2018

2018 fick registret en ny registerhållare - Josephine Garpsäter. 

2020

2020 utvecklas Senior alerts resultatrapporter och rapporten Vårdprevention och utfall finns nu även som publik rapport.

2021

Senior alert presenterar en ny hemsida och ett E-lärande för chefer och ledare, Chefsmodulen. 

2022

Senior alerts nya grundutbildning med tillhörande diplom publiceras samt en kunskapstrappa för stöd i lärandet. 

 

2023

En ny videoguide i att registrera publiceras. 

Vi på Senior alert

Styrgrupp

Göran Henriks

Ordförande

goran.henriks@rjl.se

Josephine Garpsäter

Registerhållare

josephine.garpsater@rjl.se

Annika Wåhlin

Vårdstrateg, Vårdförbundet

annika.wahlin@vardforbundet.se

Elisabet Rothenberg

Biträdande professor, Högskolan Kristianstad

elisabet.rothenberg@hkr.se

Elsa Ask

Senior konsult

elsa.ask@telia.com

Helle Wijk

Professor, Göteborgs Universitet/Sahlgrenska universitetssjukhuset

hele.wijk@gu.se

Maria Boström

Distriktssköterska Region Kronoberg och registerhållare RiksSår

maria.bostrom@rikssar.se

Pia Skott

Forsknings- och utbildningschef, Folktandvården Stockholm

pia.skott@sll.se

Thomas Schneider

Utvecklingschef, Bräcke Diakoni

thomas.schneider@brackediakoni.se

Åsa Larsson Ranada

Universitetslektor, Linköpings universitet

asa.larsson@liu.se

Marie Lundell

Uroterapeut, Länssjukhuset Ryhov

marie.lundell@rjl.se

Kristina Malmsten

Nationell koordinator

kristina.malmsten@rjl.se

Nationell arbetsgrupp

Josephine Garpsäter

Registerhållare

josephine.garpsater@rjl.se

Kristina Malmsten

Nationell koordinator

Kristina.malmsten@rjl.se

Malin Bejdén

Nationell coach

malin.bejden@rjl.se

Malin Nyström

Nationell koordinator

malin.nystrom@rjl.se

Dennis Nordvall

Statistiker

Seniorråd

Håll dig uppdaterad

Följ oss via sociala medier och prenumerera på vårt nyhetsbrev.