Tillgänglighetsredogörelse

Här kan du läsa om hur Senior alert uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tillgänglighet för Senior alerts webbplats


Senior alert står bakom den här webbplatsen, med önskan att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur Senior alert uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.


Hur tillgänglig är webbplatsen?


Senior alert är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll för mer information.
Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver innehåll från Senior alert som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning, kan du mejla senioralert@rjl.se.


Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet


Senior alert strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att lagens krav inte uppfylls, var god kontakta Senior alert.


Tillsyn


Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.


Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet


Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.


Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt
tillgänglighetsanpassat.

Senior alert åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • På ett fåtal ställen finns det bilder med text i som därmed inte fungerar med uppläsande hjälpmedel.
  • Flera PDF:er som finns publicerade är inte tillgängliga.
  • Filmer på Senior alerts Playkanal är inte syntolkade. 

 

Hur vi testat webbplatsen

Senior alert har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen.
Koden har validerats enligt WCAG 2.1 AA samt följt DIGG:s checklista för webbriktlinjer.

Senaste bedömningen gjordes i juni 2024.
Webbplatsen lanserades i maj 2021.
Redogörelsen uppdaterades den 24 juni 2024.

Hitta på sidan