Förebygga fall & undernäring

2021-07-08

Det gäller att inte bara riskbedöma patienter utan även att åtgärderna följer vetenskaplig praxis och följs upp. Forskargruppen med Annelie K. Gusdal i spetsen har undersökt hur detta sker på Svenska äldreboenden med hjälp av data från Senior alert. Stort tack för en mycket intressant studie önskar vi från Senior alert forskarna Annelie K Gusdal, Rose-Marie Johansson-Pajala, Marina Arkkukangas, Anna Ekholm och Viktoria Zander

Läs mer

Nikola konferens 2021

2021-06-30

Det är många som har saknat den årliga Nikola-konferensen (Nätverket för blås- och tarmdysfunktion) så det är med glädje som vi nu kan meddela att konferensen 2021 blir av och tack vare att den hålls digitalt kan fler deltagare än närvara. Senior alert är med både bakom kulisserna och som föredragshållare. Datumet är 20-21 oktober

Läs mer

Dödlighet efter covid-19

2021-06-24

Den första vetenskapliga artikeln om covid-19 baserat på data från Senior alert är nu publicerad Journal of the American Medical Directors Association. Från Senior alerts sida vill vi tacka forskargruppen bestående av Marcel Ballin, Jonathan Bergman, Miia Kivipelto, Anna Nordström och Peter Nordström för ett väl genomför arbete med resultat som kan vara till stor hjälp för att förstå populationens utsatthet

Läs mer

Sommartider i supporten

2021-06-21

Sommaren är här och supporten har öppet enligt följande

Läs mer

Senior alerts filmer

2021-06-16

Under "för personal" och Senior alerts filmer kan ni nu ta del av tillgänglighetsanpassat material. Arbetar du i en verksamhet som vill medverka i en film eller har tips och idéer. Varmt välkommen att höra av dig till: senioralert@rjl.se

Läs mer

Vad är viktigt för dig-dagen 9 juni

2021-06-09

Sedan 2015 uppmärksammar SKR "Vad är viktigt för dig?"-dagen. En dag som fokuserar på personcentrering och Nära vård.

I år livesändes morgonradio med personliga berättelser och samtal om personcentrering och Nära vård. Denna livesändning går nu att lyssna på i efterhand via SKR:s hemsida där även mer information om ämnet finns att läsa. 

Läs mer

Vill du lära dig hitta på Senior alerts nya hemsida?

2021-06-03

Vill du lära dig hitta på Senior alerts nya hemsida ska du delta under webbinariet En guidad tur på hemsidan. Webbinariet äger rum vid tre tillfällen under september till oktober hösten 2021. Mer information om webbinariet och hur du anmäler dig kan du läsa under Utbildningar på hemsidan.

 

Vid frågor kontakta senioralert@rjl.se 

Läs mer

HALT-mätning

2021-06-03

Den årliga HALT-rapporten publiceras! Trots stor belastning på de särskilda boendena under hösten 2020 deltog många enheter i mätningen. Läs den fullständiga rapporten för att skapa dig en förståelse för en av vårdens utmaningar

Läs mer

Nyhetsbrev juni 2021

2021-06-01

Nu kan du läsa Senior alerts nyhetsbrev för juni 2021. I nyhetsbrevet kan du läsa om vår nya hemsida, öppettider för vår support under sommaren 2021 samt en hälsning från till alla användare från nuvarande nationella koordinatorn Erica Löwhagen.

Vill du få kommande nyhetsbrev från Senior alert kan du prenumerera på nyhetsbrevet 

Läs mer

Socialstyrelsen lanserar en ny utbildning i strukturerad information för kommunal hälso- och sjukvård

2021-03-10

Tydlig dokumentation av bedömning och åtgärder i en gemensam standard gör det möjligt att följa patienten i hela vårdkedjan.

Förutom det blir det enklare för både patient och personal att förstå varandra. Genom att använda KVÅ och ICF blir vården säkrare, lättare att följa upp och tiden att administrera minskar.

Utbildningen är ett smidigt sätt att utveckla verksamheten och göra skillnad.

 

Mer information om utbildningen hittar du på Socialstyrelsens hemsida. Utbildningen är gratis

Senior alert arbetar just nu med att se över och uppdatera våra KVÅ-koder i samarbete med Socialstyrelsen.

Läs mer

Ny rapport från Socialstyrelsen - Återinskrivningar av multisjuka och sköra äldre

2021-03-08

Var fjärde sjukhusvistelse bland de mest sjuka äldre följs av en ny inskrivning inom kort Det är lika vanligt idag som för tio år sedan att sköra och multisjuka äldre som vårdats på sjukhus skrivs in på nytt en kort tid efter.

-  Med tillräckligt bra vård och omsorg i hemmet kan risker förebyggas. Sjukdomar och tillstånd kan behandlas innan de blir så allvarliga att de kräver sjukhusvård. Det kan förbättra hälsan och minimera lidandet för den äldre personen, säger Johan Fastbom, , medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen.

 

Läs mer

Du missar väl inte Open Space Undernäring 8 mars?

2021-03-04

Tillsammans med Elisabeth Rothenberg ,bitr. professor i näringslära, tar vi oss igenom tankar och funderingar kring prevention av undernäring och riskbedömning.

Ingen föranmälan eller förkunskaper behövs. Information om webbinariet finner du här

Varmt välkommen!

Läs mer

Öppna jämförelser 2020

2021-02-24

Socialstyrelsen publicerar för elfte året i rad indikatorer som handlar om vård och omsorg om äldre redovisade på kommun-, läns och riksnivå.

Indikatorerna bygger på olika datakällor såsom nationella enkätundersökningar, officiell statistik och nationella kvalitetsregister - däribland Senior alert.

Läs om resultatet i Öppna Jämförelser 2020 av Socialstyrelsen samt mer information på Socialstyrelsens hemsida

Läs mer

Vår Senior influencer hyllar vårdpersonalen i nästa avsnitt av Dr. Elsa och Senior alert

2021-02-23

Vår Senior influencer Elsa hyllar vårdpersonalen för sitt arbete under Covid-19 - ni är fantastiska!

Låt Dr Elsa blir din digitala vän och hennes inspirerande råd en bas för ett gott liv. I detta avsnitt  hyllar Dr Elsa vårdpersonalen inom hälso- och sjukvården för sitt arbete under Covid-19 med ett digitalt hjärta.

 

Läs mer

Filmpremiär för ”En säkrare vardag med Dr Elsa och Senior alert

2021-02-04

Idag är det filmpremiär för ”En säkrare vardag med Dr Elsa och Senior alert.

Genom ett samarbete mellan Dr Elsa och Senior alert stärks tryggheten i din vardag. Låt Dr Elsa blir din digitala vän och hennes inspirerande råd en bas för ett gott liv. I detta första premiäravsnitt följer vi Dr Elsas råd för att förebygga fall, både inomhus och utomhus.

Se filmen här https://youtu.be/J41xq53CCes

Läs mer

Du missar väl inte Open Space Fall torsdagen 4 februari?

2021-02-03

Med Maria Andreassen, Arbetsterapeut och doktorand vid Linköpings universitet, tar vi oss tillsammans igenom tankar och funderingar kring fallprevention och riskbedömning.

Ingen föranmälan eller förkunskaper behövs. Information om webbinariet finns här.

Varmt välkommen!

Läs mer

Ny artikel är publicerad om munhälsa utifrån data i Senior alert

2021-01-13

En ny artikel publicerades 5 januari 2021 om munhälsa utifrån data i Senior alert. Artikeln visar att det finns ett behov av förebyggande åtgärder och att ca 50 % av alla som riskbedömdes för ohälsa i munnen enligt ROAG-J påvisade munhälsoproblem.

Artikeln hittar ni på Senior alerts hemsida under forskning och Publikationer.

Läs mer