Webbinarie med Nordens Välfärdscenter

2021-11-10

Norden är i framkant när det gäller arbetet med att främja ett åldersvänligt, hållbart och hälsofrämjande samhälle. I Nordens välfärdscenters webbinarium presenterar vi olika strukturella lösningar för att stödja sunda levnadsvanor hos äldre vuxna. 

Läs mer

Premiär för Senior alerts chefsmodul

2021-10-22

Idag har Senior alerts onlinemodul publicerats för dig som chef eller ledare. Modulerna innehåller fem olika delar från grundläggande kunskap om registret och vårdprevention, till förändringsledarskap och hållbarhet. Du kan även ta del av inspelade inspirationsintervjuer.

För att ta del av modulen behöver du registrera dig och inloggning sker med bankID.

Klicka här för att komma till fliken utbildning och leta sedan upp rutan med rubrik "chefsmodul".

 

Lycka till

Läs mer

Riksdagswebinarie: Att förebygga undernäring hos äldre

2021-10-22

Den 22 oktober kl 9:00 är du välkommen till riksdagswebinarium om vilka åtgärder som behöver göras för att nå visionen att ingen äldre ska behöva bli undernärd. Riksdagswebinariet anordnas av Livsmedelsakademin tillsammans med riksdagsledamöterna Acko Ankarberg Johanson (KD) och Mats Wiking (S) som värdar.

Läs mer

Chefsmodul med Senior alert

2021-10-04

Senior alert har glädjen att presentera en modul för dig som är chef eller ledare inom hälso- och sjukvård och som arbetar med kvalitetsregistret Senior alert. 

Senior alerts arbetsgrupp har tagit fram modulen som innehåller fem olika delar från grundläggande kunskap om registret och vårdprevention, till förändringsledarskap och hållbarhet. 

Håll utkik, den publiceras inom kort, men redan nu kan du få en första inblick genom att klicka här.

Läs mer

Nyhetsbrev oktober

2021-10-01

I nyhetsbrevet för oktober månad får du bland annat tips inför HALT-mätningen, PPM och inspiration till fortsatt arbete från Linköping kommun.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet.

Klicka här för att prenumerera.

Läs mer

Film från gårdagens Open Space - trycksår

2021-09-23

Missade du gårdagens Open Space om trycksår så finns det nu en filminspelning där Senior alerts registerhållare Josephine Garpsäter intervjuar sårexperten Nina Åkesson om det vårdpreventiva arbetet för att förebygga trycksår. 

 

Du hittar filmen här, men även via hemsida; För personal - Senior alerts filmer.

Läs mer

Esthers släktträff 2021

2021-09-22

Välkommen till en släktträff för alla som bryr sig om äldres hälsa. Släktträffen som är digital hålls den 21 oktober och önskar sprida kunskap, inspiration och goda exempel att ta med i det fortsatta lokala, regionala och nationella arbetet.

Läs mer om Esters släktträff och anmäl dig här

Läs mer

Utvecklingskraft 29-30/9

2021-09-20

Utvecklingskraft är en konferens där förbättringsarbeten från hela Sverige presenteras och sprids. Konferensen vänder sig både till dig som arbetar inom hälso- och sjukvård, omsorg samt tandvård och till dig som på andra sätt är engagerad av utvecklingen av dessa områden.

Utvecklingskraft är en nationell mötesplats där du kan ta del av samt även sprida goda exempel på förbättringsarbete.

2021 är konferensen kostnadsfri och helt digital!

 

Läs mer här

 

Läs mer

Eventuella inloggningsbesvär

2021-09-09

Några upplever nu problem med att logga in i registret. Tänk på att klicka i rutan med ditt namn och SITHS-kortsinformation så att den markeras innan du klickar vidare på OK. Vid stöd kontakta senioralert@rjl.se 

Läs mer

Punktprevalensmätning av trycksår 2021

2021-09-06
Senior alert kommer att göra ett datauttag för trycksår torsdagen 18 november 2021.
Det kommer finnas möjligt att uppdatera trycksårsinformation fram till 10 december då datauttaget sker.
Datauttaget görs för samtliga enhetstyper och resultatet redovisas för kommun, region samt privata vårdgivare.

Här kan du läsa med om PPM på vår hemsida
Här kan du läsa mer om trycksårsdagen via EPUAP
Här kan du se filmen - Dags att ändra läge

Läs mer

Nyhetsbrev september

2021-09-02

I nyhetsbrevet för september månad får du bland annat tips om HALT, Nikolakonferensen, journalintegration och information om nytt inloggningssystem med bankID för bokning av webbinarie.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet.

Klicka här för att prenumerera. 

Läs mer

Ny inloggningsmetod till webbinarie

2021-08-24

Inloggning sker nu med bankID och alla externa användare som registrerat sig i Kompetens- och Lärandeportalen (LoK), behöver därmed komplettera sina uppgifter med personnummer för att kunna logga in i systemet. Extern användare är du som arbetar utanför Region Jönköpings län. Har du inte tillgång till bankID är du välkommen att anmäla dig till webbinarie via supporten; senioralert@rjl.se

 

 

 

 

Är det första gången du är med på en utbildning som bokas i Lärande- och Kompetensportalen (LoK) behöver du skapa ett konto. Det gör du genom att klicka här och vidare på den gröna knappen ”registrera konto/logga in”.

Har du sedan tidigare ett skapat konto i LoK behöver du komplettera dina uppgifter med personnummer för att kunna logga in i systemet. Detta då inloggning nu sker med BankID. Det gör du genom att klicka här och vidare på den röda knappen ”extern användare i LoK”.

Efter 24 timmar är dina uppgifter registrerade och du kan nu under "Utbildning" boka in dig på valfritt webbinarie. 

Varmt välkommen att kontakta Senioralert@rjl.se för stöd.

Läs mer

Äldrevård kräver kompetens

2021-08-13

Helle Wijk från Senior alerts styrgrupp och professor i omvårdnad vid Göteborgs universitet, skriver om kompetensförhållandena inom kommunal vård och omsorg av äldre. Helle Wijk ser behov av ökad kunskap hos alla vårdens professioner för att skapa en evidensbaserad, säker och jämlik vård för alla äldre personer.

Trevlig läsning genom att klicka här

Läs mer

Svenska HALT 2021

2021-08-13

Svenska HALT är en mätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning i särskilt boende. Syftet är att stödja och stimulera till ett lokalt och regionalt systematiskt kvalitetsarbete. Mätningen genomförs vecka 46-47, med möjlighet till efterregistrering till vecka 48-49.

Läs mer om HALT här

Läs mer

Nyhetsbrev augusti

2021-08-03

I nyhetsbrevet för augusti månad får du bland annat tips om hemsidan, utvecklingskraft, information kring forskning och en introduktion till Senior alerts nya kollega Malin Nyström.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet.

Klicka här för att prenumerera.

Läs mer

Förebygga fall & undernäring

2021-07-08

Det gäller att inte bara riskbedöma patienter utan även att åtgärderna följer vetenskaplig praxis och följs upp. Forskargruppen med Annelie K. Gusdal i spetsen har undersökt hur detta sker på Svenska äldreboenden med hjälp av data från Senior alert. Stort tack för en mycket intressant studie önskar vi från Senior alert forskarna Annelie K Gusdal, Rose-Marie Johansson-Pajala, Marina Arkkukangas, Anna Ekholm och Viktoria Zander

Läs mer

Nikola konferens 2021

2021-06-30

Det är många som har saknat den årliga Nikola-konferensen (Nätverket för blås- och tarmdysfunktion) så det är med glädje som vi nu kan meddela att konferensen 2021 blir av och tack vare att den hålls digitalt kan fler deltagare än närvara. Senior alert är med både bakom kulisserna och som föredragshållare. Datumet är 20-21 oktober

Läs mer

Dödlighet efter covid-19

2021-06-24

Den första vetenskapliga artikeln om covid-19 baserat på data från Senior alert är nu publicerad Journal of the American Medical Directors Association. Från Senior alerts sida vill vi tacka forskargruppen bestående av Marcel Ballin, Jonathan Bergman, Miia Kivipelto, Anna Nordström och Peter Nordström för ett väl genomför arbete med resultat som kan vara till stor hjälp för att förstå populationens utsatthet

Läs mer

Sommartider i supporten

2021-06-21

Sommaren är här och supporten har öppet enligt följande

Läs mer

Senior alerts filmer

2021-06-16

Under "för personal" och Senior alerts filmer kan ni nu ta del av tillgänglighetsanpassat material. Arbetar du i en verksamhet som vill medverka i en film eller har tips och idéer. Varmt välkommen att höra av dig till: senioralert@rjl.se

Läs mer

Vad är viktigt för dig-dagen 9 juni

2021-06-09

Sedan 2015 uppmärksammar SKR "Vad är viktigt för dig?"-dagen. En dag som fokuserar på personcentrering och Nära vård.

I år livesändes morgonradio med personliga berättelser och samtal om personcentrering och Nära vård. Denna livesändning går nu att lyssna på i efterhand via SKR:s hemsida där även mer information om ämnet finns att läsa. 

Läs mer

Vill du lära dig hitta på Senior alerts nya hemsida?

2021-06-03

Vill du lära dig hitta på Senior alerts nya hemsida ska du delta under webbinariet En guidad tur på hemsidan. Webbinariet äger rum vid tre tillfällen under september till oktober hösten 2021. Mer information om webbinariet och hur du anmäler dig kan du läsa under Utbildningar på hemsidan.

 

Vid frågor kontakta senioralert@rjl.se 

Läs mer

HALT-mätning

2021-06-03

Den årliga HALT-rapporten publiceras! Trots stor belastning på de särskilda boendena under hösten 2020 deltog många enheter i mätningen. Läs den fullständiga rapporten för att skapa dig en förståelse för en av vårdens utmaningar

Läs mer

Nyhetsbrev juni 2021

2021-06-01

Nu kan du läsa Senior alerts nyhetsbrev för juni 2021. I nyhetsbrevet kan du läsa om vår nya hemsida, öppettider för vår support under sommaren 2021 samt en hälsning till alla användare från nuvarande nationella koordinatorn Erica Löwhagen.

Vill du få kommande nyhetsbrev från Senior alert kan du prenumerera på nyhetsbrevet 

Läs mer

Socialstyrelsen lanserar en ny utbildning i strukturerad information för kommunal hälso- och sjukvård

2021-03-10

Tydlig dokumentation av bedömning och åtgärder i en gemensam standard gör det möjligt att följa patienten i hela vårdkedjan.

Förutom det blir det enklare för både patient och personal att förstå varandra. Genom att använda KVÅ och ICF blir vården säkrare, lättare att följa upp och tiden att administrera minskar.

Utbildningen är ett smidigt sätt att utveckla verksamheten och göra skillnad.

 

Mer information om utbildningen hittar du på Socialstyrelsens hemsida. Utbildningen är gratis

Senior alert arbetar just nu med att se över och uppdatera våra KVÅ-koder i samarbete med Socialstyrelsen.

Läs mer

Ny rapport från Socialstyrelsen - Återinskrivningar av multisjuka och sköra äldre

2021-03-08

Var fjärde sjukhusvistelse bland de mest sjuka äldre följs av en ny inskrivning inom kort Det är lika vanligt idag som för tio år sedan att sköra och multisjuka äldre som vårdats på sjukhus skrivs in på nytt en kort tid efter.

-  Med tillräckligt bra vård och omsorg i hemmet kan risker förebyggas. Sjukdomar och tillstånd kan behandlas innan de blir så allvarliga att de kräver sjukhusvård. Det kan förbättra hälsan och minimera lidandet för den äldre personen, säger Johan Fastbom, , medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen.

 

Läs mer

Du missar väl inte Open Space Undernäring 8 mars?

2021-03-04

Tillsammans med Elisabeth Rothenberg ,bitr. professor i näringslära, tar vi oss igenom tankar och funderingar kring prevention av undernäring och riskbedömning.

Ingen föranmälan eller förkunskaper behövs. Information om webbinariet finner du här

Varmt välkommen!

Läs mer

Öppna jämförelser 2020

2021-02-24

Socialstyrelsen publicerar för elfte året i rad indikatorer som handlar om vård och omsorg om äldre redovisade på kommun-, läns och riksnivå.

Indikatorerna bygger på olika datakällor såsom nationella enkätundersökningar, officiell statistik och nationella kvalitetsregister - däribland Senior alert.

Läs om resultatet i Öppna Jämförelser 2020 av Socialstyrelsen samt mer information på Socialstyrelsens hemsida

Läs mer

Vår Senior influencer hyllar vårdpersonalen i nästa avsnitt av Dr. Elsa och Senior alert

2021-02-23

Vår Senior influencer Elsa hyllar vårdpersonalen för sitt arbete under Covid-19 - ni är fantastiska!

Låt Dr Elsa blir din digitala vän och hennes inspirerande råd en bas för ett gott liv. I detta avsnitt  hyllar Dr Elsa vårdpersonalen inom hälso- och sjukvården för sitt arbete under Covid-19 med ett digitalt hjärta.

 

Läs mer

Filmpremiär för ”En säkrare vardag med Dr Elsa och Senior alert

2021-02-04

Idag är det filmpremiär för ”En säkrare vardag med Dr Elsa och Senior alert.

Genom ett samarbete mellan Dr Elsa och Senior alert stärks tryggheten i din vardag. Låt Dr Elsa blir din digitala vän och hennes inspirerande råd en bas för ett gott liv. I detta första premiäravsnitt följer vi Dr Elsas råd för att förebygga fall, både inomhus och utomhus.

Se filmen här https://youtu.be/J41xq53CCes

Läs mer

Du missar väl inte Open Space Fall torsdagen 4 februari?

2021-02-03

Med Maria Andreassen, Arbetsterapeut och doktorand vid Linköpings universitet, tar vi oss tillsammans igenom tankar och funderingar kring fallprevention och riskbedömning.

Ingen föranmälan eller förkunskaper behövs. Information om webbinariet finns här.

Varmt välkommen!

Läs mer

Ny artikel är publicerad om munhälsa utifrån data i Senior alert

2021-01-13

En ny artikel publicerades 5 januari 2021 om munhälsa utifrån data i Senior alert. Artikeln visar att det finns ett behov av förebyggande åtgärder och att ca 50 % av alla som riskbedömdes för ohälsa i munnen enligt ROAG-J påvisade munhälsoproblem.

Artikeln hittar ni på Senior alerts hemsida under forskning och Publikationer.

Läs mer