Förbättringsarbete, metoder och verktyg

Senior alert är ett paket som består av fyra delar: Registrering i kvalitetsregistret, arbete med vårdprevention, reflektion över resultat och förbättringsarbete. Senior alert handlar om ett helhetstänkande där alla fyra beståndsdelarna är viktiga.

PGSA

Verktyg i förbättringsarbete

En kortfattad introduktion till att arbeta systematiskt med förbättringar med hjälp av följande verktyg: 

 • PGSA-cykeln - Används för att testa nya idéer och förslag till förändringar:
  • P = Planera hur ni ska testa en förändring och vad ni ska mäta
  • G = Göra, beskriv själva testperioden, beskriv hur ni gör testet
  • S = Studera hur det gick, vad säger mätresultaten?  Blev det en förbättring jämfört med hur det var från början?
  • A = Agera, bestäm hur ni ska gå vidare; behövs fler försök, fler tester? Behöver ni förändra lite till? Gå ett nytt varv i PGSA-cirkeln?
 • Skattningsskala för team i förbättringsarbete  - blankett med skala att fylla i med datum när skattning görs.
 • Fiskbensdiagram Ett orsak-verkan diagram, en hjälp att dela upp vad som orsaker det som inte fungerar som det ska, problemet, eller bara det ni vill ändra och förbättra. Förklaring till hur du fyller i diagrammet, se Fiskbensdiagram på Qulturums hemsida.
 • Förbättringsmodellen Förbättringsmodellen är en grundmodell med tre viktiga frågor för att systematiskt åstadkomma förbättringar.
Team - en framgångsfaktor i arbetet med Senior alert

Förklaring av två viktiga ord

 • Team = en grupp/ett lag som arbetar tillsammans för att utföra bestämd uppgift.
 • Samverkan = en grupp/sammanslutning av personer för att uppnå gemensamt eftersträvat mål.

(Enligt Svenska Akademiens Ordbok, SAOB.)

Bra hjälpmedel

Guide – Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete

Detta är en guide  som sammanfattar de viktigaste råden till er som vill använda era resultat i Senior alert som ett verktyg för ert kliniska förbättringsarbete med syftet att öka patientnyttan.

Guiden är avsedd att ge vägledning och inspiration genom att presentera samlade erfarenheter från förbättringsarbeten kopplade till kvalitetsregister.

Den riktar sig till kvalitetsregister som vill utveckla sig för att stödja verksamhetsnära förbättringsarbete. Därför passar den bra in i arbetet med Senior alert. Här finns avsnitt om förbättringskunskap, patientsamverkan och hur man kan använda data från registret aktivt i förbättringsarbete och för att åstadkomma patientnytta.

Guiden är framtagen av Registercentrum i samverkan.

Hitta på sidan

Håll dig uppdaterad

Följ oss via sociala medier eller prenumerera på vårt nyhetsbrev