Förbättringskunskap

Senior alert består av fyra delar: Registrering i kvalitetsregistret, arbete med vårdprevention, reflektion över resultat och förbättringsarbete. Det handlar om ett helhetstänkande där alla fyra beståndsdelarna är viktiga.

Verktyg i förbättringsarbete

Klicka på länkarna för att läsa mer om respektive förbättringsverktyg:

 

Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete

Detta är en guide som riktar sig till kvalitetsregister som vill utveckla sig för att stödja verksamhetsnära förbättringsarbete. Här finns avsnitt om förbättringskunskap, patientsamverkan och hur man kan använda data från registret aktivt i förbättringsarbete och för att åstadkomma patientnytta.

Guiden är framtagen av Registercentrum i samverkan och hittas genom att klicka här

Hitta på sidan

Håll dig uppdaterad

Följ oss via sociala medier eller prenumerera på vårt nyhetsbrev