Förbättringskunskap

Senior alert består av fyra delar: Registrering i kvalitetsregistret, arbete med vårdprevention, reflektion över resultat och förbättringsarbete. Det handlar om ett helhetstänkande där alla fyra beståndsdelarna är viktiga.

Verktyg i förbättringsarbete

 

Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete

Detta är en guide som riktar sig till kvalitetsregister som vill utveckla sig för att stödja verksamhetsnära förbättringsarbete. Här finns avsnitt om förbättringskunskap, patientsamverkan och hur man kan använda data från registret aktivt i förbättringsarbete och för att åstadkomma patientnytta. Guiden är framtagen av Registercentrum i samverkan.

Hitta på sidan

Håll dig uppdaterad

Följ oss via sociala medier och prenumerera på vårt nyhetsbrev.