Journalintegration

Informationsförsörjning  

Ledningsfunktionen för Nationella Kvalitetsregister har beslutat om en strategisk inriktning för hur systemet för Nationella Kvalitetsregister ska bidra till effektivare informationsförsörjning från vårdinformationssystem till Nationella Kvalitetsregister. Strategin syftar bland annat till att minska den administrativa belastningen på hälso- och sjukvårdens medarbetare och att säkra informationsförsörjningen inom och mellan olika vårdgivare.

Senior alert är som första kvalitetsregister för kommunal hälso- och sjukvård med i arbetet för att ta fram en effektivare informationsförsörjning.

Arbetet med informationsförsörjning från vårdgivarens hälso- och sjukvårdsjournal till Senior alert kräver stor involvering av både vårdgivare och journalleverantör. Varje journalleverantör som påbörjar arbetet med att möjliggöra informationsförsörjningen från journal till Senior alert måste utse två pilotkommuner, detta är ett krav för att få ansluta sig till Ineras tjänst. Pilotkommunerna utses tillsammans med journalleverantör, Senior alert och respektive kommun. Efter kvalitetssäkring med krav på flera tester mellan journalsystemet och respektive pilotkommun kan journalleverantör erbjuda andra att ansluta sig till tjänsten.

Registerbeskrivning

Senior alert har tagit fram en registerbeskrivning som övergripande beskriver den vårdpreventiva processen i Senior alert samt vilka uppgifter som behöver dokumenteras i journalen för automatiserad informationsförsörjning. Det ska tillsammans med variabellistor och informationsspecifikationer vara ett stöd för utvecklingen av integration till Senior alert, viket kräver enhetlig och strukturerad hälso- och sjukvårdsjournal.

Dokumentet vänder sig till vårdgivare samt till leverantörer av vårdinformationssystem. Dokumentet bör läsas tillsammans med Senior alerts variabellista, informationsspecifikationer och motsägelsefulla svar.

Aktuella projekt med leverantörer

Cambio Viva: med Borås Stad och Lindesberg som pilotkommuner.

Från den 9 april 2024 dokumenterar Borås Stad den vårdpreventiva processen i sin journal, vilket möjliggör en smidig överföring av informationen till Senior alert. Det innebär att det förutom att föra över riskbedömningar och bakomliggande orsaker även går att hämta planerade och pågående åtgärder samt uppföljning av dessa från journal till Senior alert.

Lindesbergs kommun följer tätt efter, idag dokumenterar de riskbedömningar och bakomliggande orsaker i sin journal. Från maj månad kommer de även kunna dokumentera åtgärder och uppföljningar i journalen för att sen kunna hämta dessa till Senior alert.

Fortsatt arbete med att erbjuda Cambio Vivas övriga kunder samma möjlighet att ansluta sig för att genomföra journalöverföring pågår. Frågor om detta hänvisas till er lokala Cambio Viva-kontakt.

Parallellt med detta pågår sista steget i arbetet med informationsförsörjning, att även kunna föra över trycksår och fall.

 

hämta ny från journal

hämta ny från journal

 

 

Samtidigt fortsätter nedanstående leverantörer sitt interna arbete med nödvändig utveckling för att möjliggöra en integration i samarbete med sina pilotkommuner.

Tieto – Lifecare: med Karlshamn och Haninge som pilotkommuner.

Pulsen Combine: med Vetlanda och Jönköping som pilotkommuner.

CGI-Treserva och Alfa E-care -  Epsilon: har i nuläget inget pågående arbete. 

 

Som användare av Senior alert är det viktigt att ni som kund till respektive leverantör ställer krav på att ni vill få möjlighet att föra över information från er journal till Senior alert. Ta gärna kontakt för att höra aktuellt nuläge och meddela att detta är något ni förväntar er ska vara möjligt inom en snar framtid.

Hitta på sidan