Journalintegration

Informationsförsörjning mellan vårdinformationssystem och Senior alert 

Senior alert är en del i arbetet med att ta fram en effektivare informationsförsörjning (journalintegration) mellan vårdinformationssystem (journal) och Nationella kvalitetsregister.

Ledningsfunktionen för Nationella Kvalitetsregister har beslutat om en strategisk inriktning för hur systemet för Nationella Kvalitetsregister ska bidra till effektivare informationsförsörjning mellan vårdinformationssystem och Nationella Kvalitetsregister. Strategin syftar bland annat till att minska den administrativa belastningen på hälso- och sjukvårdens medarbetare och att säkra informationsförsörjningen inom och mellan olika vårdgivare.

Läs mer om Strategi för Informationsförsörjning 

 

Arbetet med informationsförsörjning från vårdgivarens hälso- och sjukvårdsjournal till Senior alert kräver stor involvering av både vårdgivare och journalleverantör. 

Registerbeskrivning

Senior alert har tagit fram en registerbeskrivning som övergripande beskriver den vårdpreventiva processen i Senior alert samt vilka uppgifter som behöver dokumenteras i journalen för automatiserad informationsförsörjning. Det ska tillsammans med variabellistor och informationsspecifikationer vara ett stöd för utvecklingen av integration till Senior alert, viket kräver enhetlig och strukturerad hälso- och sjukvårdsjournal.

Dokumentet vänder sig till vårdgivare samt till leverantörer av vårdinformationssystem. Dokumentet bör läsas tillsammans med Senior alerts variabellista, informationsspecifikationer och motsägelsefulla svar.

Aktuella projekt med leverantörer

 
Tieto – Lifecare
Alfa E-care -  Epsilon
Cambio - Cambio Viva

Hitta på sidan