Journalintegration

Informationsförsörjning  

Ledningsfunktionen för Nationella Kvalitetsregister har beslutat om en strategisk inriktning för hur systemet för Nationella Kvalitetsregister ska bidra till effektivare informationsförsörjning från vårdinformationssystem till Nationella Kvalitetsregister. Strategin syftar bland annat till att minska den administrativa belastningen på hälso- och sjukvårdens medarbetare och att säkra informationsförsörjningen inom och mellan olika vårdgivare.

Läs mer om Strategi för Informationsförsörjning 

Senior alert som första kvalitetsregister för kommunal hälso- och sjukvård med i arbetet för att ta fram en effektivare informationsförsörjning.

Arbetet med informationsförsörjning från vårdgivarens hälso- och sjukvårdsjournal till Senior alert kräver stor involvering av både vårdgivare och journalleverantör. För varje journalleverantör som kommer att arbeta med att möjliggöra informationsförsörjningen utses två pilotkommuner efter överenskommelse mellan journalleverantör, Senior alert och kommunen.

Registerbeskrivning

Senior alert har tagit fram en registerbeskrivning som övergripande beskriver den vårdpreventiva processen i Senior alert samt vilka uppgifter som behöver dokumenteras i journalen för automatiserad informationsförsörjning. Det ska tillsammans med variabellistor och informationsspecifikationer vara ett stöd för utvecklingen av integration till Senior alert, viket kräver enhetlig och strukturerad hälso- och sjukvårdsjournal.

Dokumentet vänder sig till vårdgivare samt till leverantörer av vårdinformationssystem. Dokumentet bör läsas tillsammans med Senior alerts variabellista, informationsspecifikationer och motsägelsefulla svar.

Aktuella projekt med leverantörer

Först ut med journalöverföring är Cambio Viva med pilotkommunen Borås. De kommer inom kort startar upp den första delen i överföringen som består av riskbedömningar och bakomliggande orsaker. Samtidigt pågår arbetet med nästa del där planerade åtgärder och uppföljning kopplat till vårdplaner ska överföras. Cambio Vivas andra pilotkommun är Lindesberg. Utifrån Ineras krav för att godkänna journalöverföring behöver Lindesberg genomgå testkrav innan Cambio Vivas övriga kunder kan ansluta sig för att genomföra journalöverföring.

Frågor om detta hänvisas till er lokala Cambio Viva-kontakt.

 

Nedanstående leverantörer har startat upp sitt planeringsarbete och räknar med utveckling efter sommaren. Deras pilotkommuner kommer att presenteras efterhand.

Tieto – Lifecare

Alfa E-care -  Epsilon

Pulsen Combine

CGI-Treserva.

Hitta på sidan