Journalintegration

Informationsförsörjning  

Ledningsfunktionen för Nationella Kvalitetsregister har beslutat om en strategisk inriktning för hur systemet för Nationella Kvalitetsregister ska bidra till effektivare informationsförsörjning från vårdinformationssystem till Nationella Kvalitetsregister. Strategin syftar bland annat till att minska den administrativa belastningen på hälso- och sjukvårdens medarbetare och att säkra informationsförsörjningen inom och mellan olika vårdgivare.

Senior alert är som första kvalitetsregister för kommunal hälso- och sjukvård med i arbetet för att ta fram en effektivare informationsförsörjning.

Arbetet med informationsförsörjning från vårdgivarens hälso- och sjukvårdsjournal till Senior alert kräver stor involvering av både vårdgivare och journalleverantör. Varje journalleverantör som påbörjar arbetet med att möjliggöra informationsförsörjningen från journal till Senior alert måste utse två pilotkommuner, detta är ett krav för att få ansluta sig till Ineras tjänst. Pilotkommunerna utses tillsammans med journalleverantör, Senior alert och respektive kommun. Efter kvalitetssäkring med krav på flera tester mellan journalsystemet och respektive pilotkommun kan journalleverantör erbjuda andra att ansluta sig till tjänsten.

Registerbeskrivning

Senior alert har tagit fram en registerbeskrivning som övergripande beskriver den vårdpreventiva processen i Senior alert samt vilka uppgifter som behöver dokumenteras i journalen för automatiserad informationsförsörjning. Det ska tillsammans med variabellistor och informationsspecifikationer vara ett stöd för utvecklingen av integration till Senior alert, viket kräver enhetlig och strukturerad hälso- och sjukvårdsjournal.

Dokumentet vänder sig till vårdgivare samt till leverantörer av vårdinformationssystem. Dokumentet bör läsas tillsammans med Senior alerts variabellista, informationsspecifikationer och motsägelsefulla svar.

Aktuella projekt med leverantörer

Först ut med journalöverföring är Cambio Viva med Borås som pilotkommun. De gick i produktion med första utvecklingsdelen som består av riskbedömningar och bakomliggande orsaker den 22/5 2023. Samtidigt fortsätter arbetet med nästa del där planerade åtgärder och uppföljning kopplat till vårdplaner ska överföras. Cambio Vivas andra pilotkommun är Lindesberg som utifrån Ineras krav kommer påbörja sina tester under hösten 2023 innan även de kan gå ut i produktion. Därefter kommer Cambio Vivas övriga kunder kunna ansluta sig för att genomföra journalöverföring.

Frågor om detta hänvisas till er lokala Cambio Viva-kontakt.

 

Nedanstående leverantörer har startat upp sitt interna arbete med nödvändig utveckling för att möjliggöra en integration. I nuläget är det även klart med några kommande pilotkommuner.

Tieto – Lifecare med Karlshamn och Haninge som pilotkommuner.

Alfa E-care -  Epsilon

Pulsen Combine med Vetlanda och Jönköping som pilotkommuner.

CGI-Treserva

 

Som användare av Senior alert är det viktigt att ni som kund till respektive leverantör ställer krav på att ni vill få möjlighet att föra över information från er journal till Senior alert.

Hitta på sidan