Svenska HALT

Svenska halt är en mätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning i särskilt boende. Syftet är att stödja och stimulera till ett lokalt och regionalt systematiskt kvalitetsarbete.

HALT är ett verktyg för att samla data gällande vårdrelaterade infektioner, förekomst av riskfaktorer hos vårdtagare och antibiotikaanvändning. Metoden bygger på den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) protokoll och är evidensbaserad. Metoden används för mätningar i hela Europa (Healthcare- associated infections and antimicrobial use in long-term care facilities). Mätningen är en stickprovsundersökning där aktuell situation mäts en förutbestämd dag på vård- och omsorgsboendet. Svenska HALT genomförs i samarbete mellan Folkhälsomyndigheten, kvalitetsregistret Senior alert och Nationella Strama.

källa: Folkhälsomyndighetens hemsida

HALT-mätningen 2023

HALT-mätningen genomförs vecka 46-47, med efterregistrering till den 8 december vecka 49. 

 

Inför HALT-mätningen behöver ni förbereda er genom att:

  • Utse en ansvarig person på enheten som praktiskt ska genomföra mätningen.
  • Gå igenom presentationen ”Hur utför jag en mätning?”
  • Se på instruktionsfilmerna hur inmatning av data fungerar.
  • Testa metoden genom att göra några fallövningar.

Allt utbildningsmaterial hittas här

Webbinarie

Senior alert erbjuder tillsammans med Folkhälsomyndigheten inför mätningen två olika webbinarier för att stödja dig i genomförandet av mätningen. Klicka här för att anmäla dig.

 

Om du vill ta del av presentationen som visas på webbinariet Nyfiken på HALT klicka HÄR

Om du vill ta del av presentationen som visas på webbinariet Inför HALT-mätningen klicka HÄR