Senior alert stödjer det vårdpreventiva arbetet för verksamheter runt om i hela Sverige. Med hjälp av Senior alert sätts den äldres perspektiv och teamets roll i fokus. För oss som jobbar med Senior alert är det värdefullt att veta vad du tycker om registret och det stöd som vi erbjuder. Vartannat år genomför vi därför en användarundersökning för att ta reda på vad som är viktigt för just dig och din verksamhet. Nu har du möjlighet att berätta vad du tycker och göra registret ännu bättre.

Användarundersökningen görs med stöd av två studenter från Vårdadministrationsprogrammet på Jönköping University, Angela Shohmelian och Anna Shamon. Det är frivilligt att delta och du är anonym.

Resultatet av undersökningen kommer att finnas med i studenternas uppsats och publiceras på DIVAPortal. Resultatet kommer även att publiceras via Senior alerts nyhetsbrev, sociala medier och hemsidan samt användas som underlag för vidare utveckling av registret.

Enkäten innehåller 21 frågor och tar ca 8 minuter att besvara och vi uppmuntrar dig att fylla i användarundersökningen senast den 21 april 2024 och gärna sprida undersökningen till dina kollegor.

 

Vi är tacksamma för att ni hjälper oss att bli bättre!