Nu har Geriatrisk nutrition kommit för tredje upplagan. Boken speglar olika sidor av åldrandet från det friska åldrandet till sjukdom och funktionsnedsättningar som kan leda till olika nutritionsproblem.

Geriatrisk nutrition speglas ur olika professionella perspektiv genom att flera författare med specialkompetens inom olika områden bidra med kapitel inom sitt område. Boken vill därmed också belysa betydelsen av samverkan mellan olika professioner med avseende på nutrition vård- och omsorgsarbetet.

Vikten av ett personcentrerat förhållningssätt i arbetet med äldre personer är ett annat viktigt tema. Boken tar också upp regelverk, organisation och kvalitet samt etiska och kulturella aspekter på nutritionsomhändertagande av äldre personer.

Geriatrisk nutrition är tänkt både som en lärobok och som ett kunskapsunderlag. Den ger evidensbaserade svar på många frågor som vård- och omsorgspersonal möter i vården av äldre personer med nutritionsproblem. Innehållet riktar sig både till studenter inom olika vårdutbildningar och till yrkesverksamma inom vård och omsorg.