För tillfället stämmer inte antalet personer med ofrivillig viktminskning på enhetsöversikten/enhetens koll på läget/vårdprevention. Detta beror på att frågan togs bort med uppdateringarna som gjordes inför årsskiftet 1/1-23. 
Vi kommer fortsatt följa ofrivillig viktminskning i våra rapporter och på enhetsöversikten och arbetar med att uppdatera detta skyndsamt. Data för detta kommer hämtas från frågan i respektive bedömningsinstrument för undernäring. 

 

Vill du veta mer om utförda uppdateringar klickar du här