Idag startar den Europeiska veckan för att uppmärksamma undernäring #FUU2023.

Statistik i Senior alerts visar att närmare 60% av de registrerade har risk för att bli undernärda. Vi vet att ALLA ni som arbetar med Senior alert gör skillnad för att upptäcka risker för undernäring i tid, utreda de bakomliggande orsakerna, sätta in åtgärder och följa upp. Ni gör ett fantastiskt jobb!

 

Titta gärna på filmerna nya för veckan för att lära mer om just undernäring. 

GLIM med Tommy Cederholm - YouTube

Undernäringsföreläsning med Elisabet Rothenberg - YouTube