Resultatet från senaste HALT-mätningen är nu klar. Klicka på länken för att läsa rapporten i sin helhet här.