Alla organisationer som använder SITHS för identifiering behöver senast 31 december 2022 införa den nya autentiseringslösningen.  

För att logga in i Senior alert behöver webbläsaren i din dator kunna presentera ett giltigt SITHS/e-id certifikat enligt den nya lösningen. Det är respektive vårdgivare som hanterar frågan om vad man ersätter NetId med och som i sin tur hanteras av den lokala IT-organisationen.

Uppsala Clinical research center (UCR) som tillhandahåller vår tekniska plattform kommer implementera Ineras nya inloggningsmetod för samtliga av deras kvalitetsregister, det kommer innebära att det även blir möjligt att logga med Mobilt SITHS. 
När det är dags för Senior alert att ansluta till den nya tjänsten kommer vi informera om detta via hemsidan och nyhetsbrevet.


Här kan ni läsa mer om projektet:

https://www.inera.se/utveckling/pagaende-projekt-och-utredningar/ny-losning-for-siths/

https://www.inera.se/nyheter/reportage-och-nyheter/nyheter/infor-den-nya-autentiseringslosningen-senast-31-december-2022/