Eftermiddagen kommer att innehålla följande

Mäta för att veta

Peter Kammerlind, universitetsadjunkt vid Jönköping Academy, är engagerad i användningen av kvalitetsregister i förbättringsarbete, har drivits av att koppla praktik och teori. Peter kommer att guida oss genom förbättringsarbetets grunder och gör det användbart för dig i din verksamhet.

Möt våra kommunala kvalitetsregister

De fem kommunala registren presenterar sig

Goda exempel från verksamheterna

Monica Nilsson, Sårsjuksköterska Hässleholms kommun. ”Med gemensam data styr vi mot gemensamma mål".

Carina Stenmark, Demenssjuksköterska Torsby kommun. ”Låt resultaten inspirera till utveckling! Att använda nationella kvalitetsregister i det dagliga vårdarbetet är roligt, effektivt och stimulerande”.

Carola Ludvigsson, Distriktssköterska och verksamhetsutvecklare inom palliativ vård. ”En trygg och god vård i livets slut med stöd av kvalitetsregister”.

Paneldebatt
Dagen avslutas med en paneldebatt där du har möjlighet att ställa frågor till dagens föreläsare

Anmälan sker via Senior alerts hemsida Utbildning - Senior alert Välj den rosa boxen "Att mäta för att veta - Låt dig inspireras till förbättringsarbete"