Festivalen är en internationell konferens och ett nätverksforum som har arrangerats 18 år i rad. Festivalen vänder sig till dig som ledare, förbättringscoach eller alla som arbetar för att förbättra kvaliteten i vården. 

Läs mer om festivalen och anmäl dig här