RiksSår hälsar välkommen!

Den 9 februari kl. 10-14 erbjuds en digital uppmärksamhetsdag om svårläkta sår med fokus på föreläsningar, information och inspiration. Det är kostnadsfritt och riktar sig till vårdpersonal, patienter, närstående och andra intresserade. Josephine Garpsäter, registerhållare för Senior alert, kommer att vara med och föreläsa.