Merita Neziraj med sin forskargrupp från Malmö universitet är klara med sin andra delstudie som baseras på Senior alert. Denna gång har de genomfört fokusgruppsintervjuer bland undersköterskor, sjuksköterskor och enhetschefer för att ta del av deras upplevelser. av Senior alert. I intervjuerna framkom fyra områden 

Inkluderas i det dagliga arbetet - Vårdprevention inkluderades i det dagliga arbetet och personalgrupperna rapporterade vad de såg till varandra

Teamarbete - Alla professioner var viktiga för att se helheten hos den äldre

Utmaningar - Att kunna ge de rätta insatserna, få en person med demesnsjukdom att öppna munnen tex men även att inte kunna se varandras journaler och föra över informationen till Senior alert

Hitta strategier - För att få till det vårdpreventiva arbetet behövde strategier upprättas så som att visualisera riskområden och vilka åtgärder som är aktuella för den äldre

Läs hela studien här