Senior alert riktar ett stort tack och grattis till Kristian Axelsson och Mattias Lorentzon, Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet för deras mycket intressanta artikel som publicerades i JAMA Network Open. Studien baseras på data från Senior alert mellan 2007 och 2017. Resultaten från studien visar att det var en betydligt lägre risk för frakturer och fallskador hos de som hade rullstol jämfört med kontrollgruppen som inte hade rullstol. Mer om resultaten kan ni läsa på Göteborgs universitets hemsida och artikeln i sin helhet här