Nu har nyhetsbrevet för april skickats ut och denna gång står fall i fokus. 

Fallolyckor orsakar mycket lidande för personer som faller och ger både fysiska och psykiska konsekvenser. Ta del av alla tips om fallprevention och börja en ny fallförebyggande vana redan idag!

Prenumerera på Senior alerts nyhetsbrev.