Det första nyhetsbrevet 2023 har fokusmånad blåsdysfunktion. 
Hör våra fokusprofiler Anders Engelholm och Marie Lundell berätta mer om just blåsdysfunktion och ge förslag på material för ökad kunskap som bl.a hittas på www.nikola.nu 

Klicka här för att se filmen med Anders och Marie. 

Nyhetsbrevet bjuder även på resultaten från PPM trycksår som gjordes hösten 2022 samt en vägledning i hur du i registret hittar enhetens resultat för HALT-mätningen. 

Allt gott!

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet

Klicka här för att följa nyhetsbrevet