I mars månad kommer vi uppmärksamma det som vi kallar registervård. Det handlar om allt från behörigheter in i registret, inloggningar och säkra IT-system. Alla verksamheter som använder sig av register behöver ha rutiner för hur deras registervård ska utföras. Vi hoppas att mars månads fokusområde kan ge er tips på hur ni kan jobba. 

 

Prenumerera på Senior alerts nyhetsbrev