I november månad har vi fokus på HALT och PPM. I nyhetsbrevet kan du lära dig mer om HALT/PPM genom att läsa metodbeskrivningen, se en film med Thomas och Inga (representanter från Folkhälsomyndigheten) eller läsa en inspirerande berättelse från fokusprofilen Betty Lindroth - Tierps kommun. Alla viktiga datum står med, lägg dem på minnet!

 

Prenumerera på Senior alerts nyhetsbrev.