Ett sätt att säkra kvaliteten i verksamheternas dokumentation är att monitorera. Detta görs genom att jämföra dokumentationen i kvalitetsregistret Senior alert med journalen. På så sätt får verksamheten en uppfattning om att samma information finns på båda ställen, detta kallas monitorering.

 

Till hösten erbjuds följande datum för verksamheter att monitorera tillsammans med representanter från Senior alert.

13 September - Stockholm – Sörmland
14 September - Stockholm – Sörmland
16 september - Stockholm – Sörmland
24 Oktober - Stockholm – Sörmland
25 Oktober - Stockholm
28 Oktober - Stockholm - Sörmland
24 oktober - Gävleborg/Uppland
25 oktober - Gävleborg/Uppland
3 november - Gävleborg/Uppland
8 november - Gävleborg/Uppland
21september - Jönköpings kommun
22 september - Habo kommun
11 oktober - Habo kommun
12 oktober - Jönköpings kommun
9 november - Jönköpings kommun

Hoppas att ni är många som känner att detta är tillfället för er att säkra kvaliteten för de äldre!

Vid önskan om mer information eller bokning av datum kontaktas senioralert@rjl.se