Ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som leds från Högskolan i Kristianstad kommer under närmare fyra år att undersöka vad som kan förbättras – och hur.
Forskare från Göteborg, Linköping, region Jönköping och Stockholm deltar.

Läs mer här