I maj månad arrangerar Region Uppsala en uppmärksamhetsmånad kring fallprevention, balans och styrketräning. Först ut är två pilotområden, Gottsunda i Uppsala och Tierps kommun. Aktiviteter med fokus på balansträning, styrketräning och att lära sig falla säkert arrangeras för invånarna och arbetet sker i samverkan med berörda kommuner samt fritids- och pensionärsföreningar.

Inför uppmärksamhetsmånaden ”Var stark, stå säker, fall tryggt” i Tierp och Gottsunda har seniorer intervjuats kring området balansträning och fallprevention. Syftet är att tillsammans med målgruppen utforma lokala aktiviteter som är anpassade efter deras behov och önskemål. Detta är en del av den större satsningen att arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande inom Region Uppsala.

Från dialogen med seniorerna framgick det att de ofta känner sig bortglömda. "Vi vill lyssna in och ta vara på upplevelser och behov, det är viktigt att vi genomför aktiviteter som är framtagna tillsammans med dem. Det är så vi kan få en positiv förändring och bättre folkhälsa i Uppsala län." Om allting faller ut väl så kommer det att arrangeras igen och då i hela Region Uppsala under nästkommande år.

Har du frågor eller funderingar? Kontakta: halsosamordnare@regionuppsala.se