Nu publicerar Senior alert en ny videoguide som tar dig igenom registrets samtliga steg i att registrera. 

Du hittar videoguiden genom att klicka här eller genom att gå vidare till fliken utbildning, scrollar längst ner till E-lärande för att sedan klicka vidare på att registrera i Senior alert.