Publik rapport

Publik rapport Vårdprevention och utfall Trycksår, Undernäring, Fall och Munhälsa (TUFM) samt Blåsdysfunktion 

Rapporterna visar resultatet för arbetet med riskbedömning, identifiering av bakomliggande orsaker, åtgärdsplanering samt uppföljning. Resultaten ses i form av utfall för trycksår, BMI<22, ofrivillig viktminskning, fall och ohälsa i munnen samt för blåsdysfunktion och det är möjligt att följa förbättringar av riskfaktorer vid uppföljning. 

Rapporterna visar resultat för Sverige, kommun och region. Privata vårdgivare återfinns under respektive huvudman, kommun eller region.

Resultat är sökbart på år (2016 --) och för innevarande år visas resultat från 1 januari till och med gårdagens datum.

I rapporten finns möjlighet att sortera på typ av enhet. För kommunala verksamheter finns enhetstyperna vård och omsorg, demens, korttids, LSS, socialpsykiatri eller hemsjukvård. För regionala verksamheter finns enhetstyperna avdelning (sjukhus) eller vårdcentral  samt för Region Stockholm även hemsjukvård. Vid val av Sverige finns samtliga enhetstyper med i urvalet.

Längst ner i rapporten hittar du en förklaring av resultat och utfall. Du kan även klicka här för en insppelad förklaring. 

 

*TUFM = Trycksår, Undernäring, fall och Munhälsa