Svenska HALT 2020

Svenska HALT 2020

2020 års HALT-mätning ägde rum veckorna 46 och 47, med möjlighet till efterregistering till och med 6 december. Mätningen genomfördes tillsammans med Folkhälsomyndigheten.

Även detta året genomfördes PPM-mätning för trycksår i samband med HALT-mätningen. Mätningen genomfördes genom ett datauttag i registret, se vidare PPM-trycksår.

I mätningen deltog 113 kommuner, sammanlagt 1010 enheter. Totalt antal inkluderade vårdtagare var 11339.

Ni hittar vårdgivarens resultat för HALT under Resultatfliken, genom att vara inloggad på en deltagande enhet i Senior alert. Via kommunrapporten Alla registrerande enheter visas resultat för samtliga deltagande enheter.