Ett gott åldrande

Ett gott åldrande handlar om vad som är viktigt och hur man kan förbereda sig inför förändringar i samband med åldrandet.

Vad händer i kroppen 

Hälsosamma levnadsvanor har positiva effekter på hälsan och livskvaliteten oavsett ålder. Delaktighet och inflytande är också betydelsefullt för en god hälsa. Hur vi åldras beror på olika samverkande funktioner som arv, livsstil och sjukdom. Det som bland annat händer i kroppen är att: 

 • Leder och muskler blir stelare
 • Muskelmassan minskar
 • Urinblåsans funktion påverkas 
 • Linsen i ögat grumlas och synen försämras 
 • Hörseln påverkas 
 • Förmågan att känna törst förändras
 • Energibehovet minskar 
 • Aptiten och smakupplevelse kan påverkas

För ett gott åldrande

Med ett aktivt liv och bibehållna sociala nätverk kan fler friska år läggas till livet vilket har betydelse för hälsa och livskvalitet. Det är viktigt att hitta nya sociala sammanhang och andra sätt att umgås eller träffa nya människor.

Att hålla dig aktiv och engagerad kan ske genom att:

 • samtala med andra
 • läsa böcker
 • delta i olika sociala sammanhang både fysiskt och digitalt

Teknik som smartphones, dator och tv kan vara hjälpmedel och bidra till ökad stimulans genom att där få möjlighet till information och kunskap. Socialt stöd och relationer med familj och vänner är betydelsefullt. Sociala nätverk bidrar till att stärka individens självbild och ökar känslan av tillhörighet och meningsfullhet. Mötesplatser för att uppleva social gemenskap och knyta nya kontakter och kan inspirera till ökad fysisk aktivitet och goda matvanor. Den största positiva effekten på din hälsa är att vara fysiskt aktiv. Det ger förbättrad syreupptagningsförmåga, ökad muskelstyrka, bättre rörelsemönster och balans oavsett  din ålder. Likaså ger goda matvanor stora vinster för välbefinnandet. 

Läkemedel

Det är viktigt att regelbundet gå igenom ordinerade läkemedel och att hålla dig informerad. Koll på läkemedel ger stöd och råd för en säker och väl fungerande läkemedelsanvändning. Där ett samarbete mellan Pensionärernas Riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna och Apoteket för bättre läkemedelsbehandling till äldre. 

Levnadsvanor

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet kan förbättra kondition, styrka, balans och rörlighet mycket högt upp i åren. Fysisk aktivitet kan också påverka psykologiska faktorer och livskvalitet samt förebygga demenssjukdomar. Träning tre gånger i veckan kan bromsa det biologiska åldrandet med ungefär tio år. Det är aldrig för sent att börja träna och röra på sig. En 80-åring kan öka sin kondition och muskelstyrka med mellan 50 och drygt 100 procent.

Vardagen innehåller många tillfällen för träning, till exempel ta en promenad, hänga tvätt eller plocka in disk i skåpen. Att vara fysiskt aktiv i 30 minuter varje dag stärker dina muskler, tränar din balans och kan utföras både stående, sittande och liggandes. Utomhus är skogspromenader ett bra exempel då naturens varierande underlag ger god träning. Inomhus kan intervaller i en trappa ge god effekt. Lyssna till Senior alerts digitala influencer Elsa Ask som ger tips på att trimma kroppen i vardagen. 

 

Mat

När vi åldras kan aptiten minska. Då är mellanmålen viktiga. Rekommendationen är tre huvudmål och 2 – 3 mellanmål. Energirikare mat med mer fett och socker kan behöva ökas efter hand. Regelbunden vägning är viktig för uppmärksamma ofrivillig viktnedgång. Förmågan att känna smak kan minska men genom att krydda maten mer kan den göras mer aptitlig. Tänka också på att dricka då upplevelsen av törst minskar. Lyssna till Senior alerts digitala influencer som ger tips om glad mat. 

 

Huden

Vid avmagring minskar muskelmassan och benutskotten blir mer framträdande. Ett sår uppstår lättare och det tar längre tid för ett sår att läka. Blodcirkulationen i huden minskar och vi blir känsligare för kyla och värme. Blåmärken uppstår lättare eftersom blodkärlen blir stelare och skörare. Torr hud är ömtålig och blir lätt irriterad. Det kan klia, och om huden är mycket torr kan eksem uppstå. Det är därför viktigt att uppmärksamma huden och ta hand om din hud dagligen genom att t.ex. använda fuktgivande kräm, observera rodnader, använda bra skor och minska risk för skavsår. Trycksår kan uppkomma snabbt och är ofta svårläkta. Lyssna till Senior alerts digitala influencer Elsa Ask för att höra mer om trycksår. 

Urinblåsan

Regelbundna toalettbesök då blåsan inte är helt fylld kan förebygga läckage. Det kan bli bråttom till toaletten då förmågan att känna första behovet av att kissa till dess att urinblåsan måste tömmas blir kortare ju äldre vi blir. Att träna den fysiska förmågan och balansen är också viktig för att hinna till toaletten. Urinblåsans funktioner kan bibehållas med knipövningar.

Det är viktigt att du får i dig tillräckligt med vätska under dagen, både för att orka men även då det motverkar förstoppning som kan leda till urininkontinens. Det är bra om du kan dricka 1-2 liter vätska under dagen. Tänk på att även grönsaker, frukt och soppa innehåller vätska. Drick inte för sent på kvällen, speciellt inte vätskedrivande drycker så som kaffe och te då det kan leda till toalettbesök under natten. 

 

Munnen

Äldre tänder behöver mer omsorg, då t.ex. kronor, broar och implantat kan göra det komplicerat att rengöra munnen. Försämrad syn eller svårt att röra armarna och händerna försvåras rengöringen ytterligare. När man blir äldre är det också vanligt att muntorrheten ökar, det kan bero på flera orsaker men oftast är det en biverkning av medicinering. Muntorrheten kan ge ökad risk för hål i tänderna, svårigheter att tala tugga och äta, det kan också medföra att munslemhinnan blir mer skör och känslig. Munhygienen blir därför extra viktig.

 

Hitta på sidan

Kom i kontakt

Kontakta Senior alert vid frågor och funderingar.