Passion för livet

Passion för livet ger dig som seniorer kunskap och verktyg för att själva kunna ta ansvar för och skapa dig ett hälsosamt liv. 

Passion för livet

Passion för livet innebär att en grupp seniorer träffas vid sex till tio tillfällen på så kallade Livscaféer. Under ledning av utbildad Passion för livet-handledare samtalar deltagarna om olika hälsoteman. De områden som Passion för livet fokuserar på har enligt forskning en direkt påverkan på hälsa och livskvalitet:

  • naturligt åldrande
  • fysisk aktivitet
  • förebygga fall
  • mat och dryck
  • social gemenskap
  • läkemedel för äldre

En viktig princip för Passion för livet är att seniorer själva äger kunskap, kan själva och tillsammans med andra göra förändringar i sin livsstil.

HÄR kan du läsa mer om Passion för livet. 

HÄR kan du få inspiration till Passion för livet med hjälp av Elsa Ask.

Vid frågor eller behov av mer information, kontakta passion.livet@rjl.se