Chefsmodulen

Senior alerts chefsmodul är en digital utbildning som bl.a ger kunskap om registret, förändringsledarskap och hållbarhet.

Senior alerts chefsmodul

Senior alerts chefsmodul är en digital utbildning där du får möjlighet att öka dina kunskaper om kvalitetsregistret Senior alert. 

Med hjälp av text, inspirationsfilmer från andra chefer och ledare och ett lärkompendium guidar chefsmodulen dig genom fem olika kapitel;

  • Vårdprevention och kvalitetsregistret Senior alert
  • Här börjar er resa - från nuläge till önskat läge
  • Att förstå resultat
  • Att använda resultat
  • Förändringsledarskap och hållbarhet.

Lärkompediumet innehåller reflektionsfrågor kopplat till varje kapitel och hittas på startsidan - Välkommen. Där hittar du även syfte och lärande mål kopplat till E-lärandet.  

Chefsmodulen är tillgänglighetsanpassad med textade filmer.

Praktisk information

Utbildningen genomförs för bästa kvalitet på dator och vi rekommenderar att du använder hörlurar och sitter ostört.

Inloggning med BankID

För att genomföra E-lärandet behöver du logga in med Bank-ID. Läs gärna igenom instruktionerna nedan.

1. Logga in längst ner på denna sida.

2. Nu kan du läsa mer om E-lärandet och scrolla längst ner på sidan för att klicka på registrera. 

3. Scanna din QR-kod via mobilt Bank-ID.

4. Godkänn längst ner vid registrering att dina personuppgifter lagras.

5. Starta kursen

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Ditt namn och personnummer registreras i lärande- och kompetensportalen där Senior alerts chefsmodul finns. När du avslutat E-lärandet tas dina uppgifter bort. 

Logga in

Hitta på sidan