Talsyntes

En lathund för möjlighet att få text på hemsidan uppläst. 

Talsyntes

En talsyntes är ett program som kan läsa upp texter på en skärm - på datorn, i mobilen eller på en lärplatta. 

För personer med avkodningssvårigheter som t.ex. dyslexi kan talsyntesen hjälpa till med att avkoda texten och energin kan då användas till att bearbeta textens innehåll och förstå den. 

Här hittar du en lathund för talsyntes utifrån webbläsarna Edge och Chrome.

 

Hitta på sidan