Teamarbete och coaching

Här får du tips om teamarbete och kontaktuppgifter till Senior alerts coach.

Teamarbete

Grunden för att arbeta med Senior alert är ett gott teamarbete. Tillsammans i teamet betyder att alla har en viktig roll och att det vårdpreventiva arbetet utgår från personen som riskbedöms. 

Teamet består oftast av chef, vård- och omsorgspersonal, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist, tandvårdskontakt mm. Vilka professioner som behövs kan variera beroende på personens riskbedömning och åtgärdsplan.

Kunskaper och färdigheter

Det är viktigt att samtliga vet vilka gemensamma mål teamet har och hur ansvar och roller är fördelade. För att kunna bidra behövs kunskap om vårdprevention och färdigheter i att erbjuda åtgärder, så att en risk inte blir ett utfall.  

Rutin för riskbedömning

Ta tillsammans i teamet beslut om vilken gemensam rutin ni ska ha för riskbedömning. Här kommer förslag på punkter:

 • Hur informeras vårdtagaren om att riskbedömning görs enligt Senior alert?
 • Hur ofta ska vi utföra riskbedömningar?
 • När ska riskbedömning göras på ny vårdtagare?
 • Vem är ansvarig för att utföra riskbedömningen? Kontaktperson, Senior alert ombud
  övrig vård- och omsorgspersonal, sjuksköterska.
 • Vem skriver ut riskbedömningsblanketterna med tillhörande vägledning och var
  förvaras dessa, alternativt görs riskbedömningen direkt på dator eller surfplatta?
 • När riskbedömning på papper är utförd, var lämnas underlaget?
 • Vem är ansvarig för att ta längd och vikt?
 • Hur uppmärksammar vi varandra på vilka som har risk för trycksår, undernäring,
  ohälsa i munnen, fall och blåsdysfunktion?
 • Har vi rutiner för att egengranska våra arbetssätt?
 • Har vi forum för att diskutera frågeställningar kring riskbedömningar?

Ta gärna hjälp av handlingsplanen för att arbeta med vårdprevention i Senior alert.  

Coaching

Senior alerts nationella coach erbjuder coaching till samtliga verksamheter upplagda i registret utifrån:

 • Uppstart och/eller omtag med Senior alert
 • Stöd i att utveckla teamarbetet
 • Tips och nätverk med andra användare i Sverige
 • Övrigt utifrån verksamhetens behov

För kontakt skickar du ett mejl till senioralert@rjl.se.

Hitta på sidan

Kom i kontakt

Kontakta Senior alert vid frågor och funderingar.