Utbildningsmiljön av Senior alert

Här övar du dig på att registrera med hjälp av validerade bedömningsinstrument. 

När du loggar in i utbildningsmiljön behöver du ange:

  • Användarnamn: senioralert
  • Lösenord: senioralert

Ta gärna hjälp av vår videoguide för att enklare förstå hur en riskbedömning går till. 

 

Ikonen för medarbetare på enheten och personens historik kan inte att användas i utbildningsmiljön.

 

Ta gärna en extra titt på teckenförklaringen. Den ger dig och dina kollegor en mycket god vägledning i att tolka enhetens resultat.