Utbildningsmiljön av Senior alert

Här övar du dig på att registrera med hjälp av validerade bedömningsinstrument. 

När du loggar in i utbildningsmiljön behöver du ange:

  • Användarnamn: senioralert
  • Lösenord: senioralert

Ta gärna hjälp av vår manual för att enklare förstå hur en riskbedömning går till. Du hittar manualen genom att klicka här. 

 

Ikonen för medarbetare på enheten och personens historik kan inte att användas i utbildningsmiljön.

 

Ta gärna en extra titt på teckenförklaringen. Den ger dig och dina kollegor en mycket god vägledning i att tolka enhetens resultat.