Videoguide - Att registrera i Senior alert

Här hittar du en videoguide som tar dig igenom registrets samtliga steg i den vårdpreventiva processen.

Videoguide - att registrera i Senior alert

Hitta på sidan

Kom i kontakt

Kontakta Senior alert vid frågor och funderingar.