Videoguide - Blåsdysfunktion

Att registrera Blåsdysfunktion

 

Blåsdysfunktion kan bero på olika problem och många gånger används begreppet inkontinens istället. Det kan vara urinläckage, urinträngningar, problem att tömma urinblåsan eller läckage efter att personen kissat. Andelen personer med risk för blåsdysfunktion ökar med stigande ålder. Vid 80 års ålder har omkring 80 procent av både kvinnor och män risk för blåsdysfunktion – men alla kan minska denna risk om de får rätt typ av förebyggande åtgärder.

Genom att ta stöd av Senior alert kan du få hjälp i den vårdpreventiva processen för blåsdysfunktion med riskbedömning, de olika utredningsstegen i den basala utredningen, Bakomliggande orsaker, förebyggande åtgärder och uppföljning.

Modulen Blåsdysfunktion är uppbyggd lite annorlunda än övriga delar i Senior alert, men du startar precis som vanligt med en riskbedömning. Några av frågorna i riskbedömningen kan vara svåra att svara på då svaren ibland först blir kända när den basala utredningen är genomförd. Du kan därför välja svarsalternativet ”Kan i nuläget inte besvaras”.

Riskbedömningen avslutas med frågan om Basal utredning ska erbjudas och du som sjuksköterska fyller i vilka delar som preliminärt planerar att användas.  

Genom att klicka på informations I får du textstöd till frågorna.

Genom att klarmarkera uppdateras rapporterna och registret tar dig automatiskt vidare till nästa steg i den vårdpreventiva processen.

Vill du veta mer och ta hjälp av olika verktyg kring blåsdysfunktion hos vuxna är du välkommen att besöka www.nikola.nu 

 

Videoguide - Blåsdysfunktion

Här hittar du videoguiden för den vårdpreventiva processen av Blåsdysfunktion. 

Videoguide - Blåsdysfunktion

Hitta på sidan

Kom i kontakt

Kontakta Senior alert vid frågor och funderingar.