Manualer

Här hittar du manualer som beskriver registrering, administrering av behörigheter samt våra resultatrapporter.

Kom igång med Senior alert

Gör en handlingsplan för hur ni ska gå tillväga genom att arbeta systematiskt och strukturerat. Detta för att förebygga undernäring, trycksår, fall och ohälsa i munnen. 

Administrera användare 

För dig som är lokal- eller regionkoordinator finns här en manual som hjälp vid administration av behörigheter.

Medarbetare med samordningsnummer eller skyddad identitet kan endast administreras via kontakt med senioralert@rjl.se 

Hitta på sidan

Kom i kontakt

Kontakta Senior alert vid frågor och funderingar.