Manualer

Här hittar du manualer som beskriver registrering, administrering av behörigheter samt våra resultatrapporter.

Registrering i Senior alert

Registrering i Senior alert - videoguide (nytt fönster)

Registrering i Senior alert (pdf, nytt fönster)

Registrering av ROAG och åtgärder (pdf)

Bildspel: Munhälsobedömning enligt ROAG-J (bildspel som pdf)

Registrering av blåsdysfunktion (pdf, nytt fönster)

Administrera användare 

Administrera användare i Senior alert (pdf, nytt fönster)

Medarbetare som har samordningsnummer kopplat till sitt HSA-id och SITHS-kort måste administreras av Senior alert. Medarbetare med skyddad identitet kan endast administreras via kontakt med senioralert@rjl.se

Kom igång med Senior alert

Fyll själva i en PLAN för hur ni ska gå tillväga för att arbeta systematiskt och strukturerat för att förebygga undernäring, trycksår, fall och ohälsa i munnen. Planen beskriver stegen i processen och ställer frågor kring mål, ansvar, avstämningar och andra framgångsfaktorer

PLAN för att komma igång med vårdprevention och Senior alert - Fullversion (nytt fönster) Word

Hitta på sidan

Kom i kontakt

Kontakta Senior alert vid frågor och funderingar.