Manualer

Här hittar du manualer som beskriver registrering, administrering av behörigheter samt våra resultatrapporter.

Kom igång med Senior alert

Gör en plan för hur ni ska gå tillväga för att arbeta systematiskt och strukturerat för att förebygga undernäring, trycksår, fall och ohälsa i munnen. 

Handlingsplan 

Administrera användare 

Administrera användare

Medarbetare med samordningsnummer eller skyddad identitet kan endast administreras via kontakt med senioralert@rjl.se 

Vägledning

Vägledningen används tillsammans med respektive riskbedömningsinstrument. 

Vägledning Modifierad Norton, MNA och DFRI 

Vägledning RAPS, MNA och DFRI

Vägledning ROAG

Vägledning Blåsdysfunktion

Hitta på sidan

Kom i kontakt

Kontakta Senior alert vid frågor och funderingar.