Manualer

Här hittar du manualer som beskriver registrering, administrering av behörigheter samt våra resultatrapporter.

Kom igång med Senior alert

Gör en plan för hur ni ska gå tillväga för att arbeta systematiskt och strukturerat för att förebygga undernäring, trycksår, fall och ohälsa i munnen. 

Handlingsplan för att komma igång med vårdprevention. 

Administrera användare 

Administrera användare i Senior alert

Medarbetare med samordningsnummer eller skyddad identitet kan endast administreras via kontakt med senioralert@rjl.se 

Resultatrapporter

Rapportbeskrivning av rapporterna i Senior alert

Manual Resultatrapporter

Manual publik rapport Vårdprevention och utfall (film)

Klicka här för att komma till sidan "trycksaker" där du kan läsa mer om resultat. 

Vägledning till riskbedömningsinstrument

Vägledningen används tillsammans med respektive riskbedömningsinstrument. Du hittar riskbedömningsblanketterna genom att klicka här

Vägledning Modifierad Norton, MNA och DFRI 

Vägledning RAPS, MNA och DFRI

Vägledning ROAG

Vägledning Blåsdysfunktion

Hitta på sidan

Kom i kontakt

Kontakta Senior alert vid frågor och funderingar.