Ansluta

Här beskrivs hur ni som juridisk vårdgivare (kommun, region eller privat utförare) ansluter till Senior alert samt hur ni anmäler nya verksamheter och enheter till registret.

Anmäl ny juridisk vårdgivare

Du anmäler en ny juridisk vårdgivare om ni sedan tidigare inte finns med i kvalitetsregistret. För att kunna ansluta till Senior alert ska vårdgivaren enligt patientdatalagen (Kap 1 och 7) ha hälso- och sjukvårdsansvar.

Genom att klicka på den röda knappen nedan kommer du till ett formulär där du bland annat behöver skriva in namn på regionkoordinatorer och val av riskbedömningsinstrument. Du behöver även förtydliga hur ert organisationsträd är uppbyggt med verksamheter och underenheter. Se struktur på organisationsträd för olika vårdgivareformer.

Du kan läsa mer om olika behörigheter till registret genom att klicka här

När Senior alert har administrerat ert önskemål, kontaktas du via mejl. 

 

Anmäl upplägg/inaktivering av verksamhet

Du anmäler upplägg av verksamhet eller inaktivering av verksamhet om ni redan finns med som juridisk vårdgivare i registret. Denna anmälan kan endast begäras av regionkoordinator inom vårdgivaren, verksamhetschef eller MAS.

Genom att klicka på den röda knappen nedan kommer du till ett formulär där du bland annat behöver skriva in namn på regionkoordinatorer och val av riskbedömningsinstrument.

 

Enhetstyper och definitioner

I dokumentet kan ni läsa förklaringar av olika enhetstyper och definitioner i Senior alert

Enhetstyper och definitioner i Senior alert

Organisationsträd i Senior alert

Dokumentet beskriver olika förslag på organisationsträd utefter vårdgivar- och verksamhetsform.

Organisationsträd Senior alert

Hitta på sidan