Ansluta

Här beskrivs hur ni som juridisk vårdgivare (kommun, region eller privat utförare) ansluter till Senior alert samt hur ni anmäler nya verksamheter och enheter till registret.

Att ansluta till Senior alert 

Som juridisk vårdgivare ansluter ni till Senior alert genom att göra en anmälan av ny juridisk vårdgivare.  Detta gör ni om er vårdgivare inte finns upplagd i Senior alert sedan innan. För att kunna ansluta till Senior alert ska vårdgivaren enligt patientdatalagen (Kap 1 och 7) ha hälso- och sjukvårdsansvar.

Anmälan om ny juridisk vårdgivare, verksamhet/underenhet görs i formuläret längre ner på denna sida. Glöm inte att fylla i Mall för organisationsförändringar och ladda upp den i samband med att ni fyller i formuläret.

Om er vårdgivare redan finns upplagd och organisationsträdet behöver uppdateras (upplägg av ny verksamhet/enhet eller inaktivering) gör ni istället en anmälan av upplägg av ny verksamhet eller underenhet. 

 

Anmäl ny juridisk vårdgivare

 1. Fatta och förankra beslut i ledningsgrupp för vårdgivaren samt hos IT-enhet och PUL-ansvarig.
 2. Fyll i och skicka in anmälan när beslut finns att ansluta hela vårdgivaren. Bifoga även en beskrivning av ert organisationsträd. Se struktur på organisationsträd för olika vårdgivareformer.

I anmälan ska följande information anges:

 • Namn på verksamheter och underenheter samt definition av underenheter (vård och omsorg, demens, korttids, LSS eller socialpsykiatri).
 • Namn på en eller flera regionkoordinatorer, beroende på vårdgivarens storlek. Klicka här för att läsa regionkoordinators roll.
 • Vilka riskbedömningsinstrument som ska användas inom vårdgivaren.
 • Datum för upplägg.
 • Namn på kontaktperson.

När upplägg är administrerat av Senior alert meddelas detta via mejl till kontaktpersonen. Vårdgivaren behöver utse minst en lokalkoordinator per verksamhet - lokalkoordinatorn kan sedan ge behörighet åt andra lokala koordinatorer och användare.

Vårdgivaren kan sedan påbörja registrering och i det arbete ta stöd av våra  manualer och aktuella utbildningar.

Anmäl upplägg/inaktivering av verksamhet/registrerande enhet

OBS! En anmälan av upplägg/inaktivering av verksamhet/registrerande enhet i Senior alert kan endast begäras av regionkoordinator inom vårdgivaren eller verksamhetschef.

 1. Förankra beslut om ändring inom vårdgivaren.
 2. Som regionkoordinator/verksamhetschef:
  Fyll i och skicka in anmälan om upplägg/inaktivering av verksamhet/underenhet

     I anmälan ska följande information anges:

 • Namn på verksamhet/underenhet som ska läggas upp/inaktiveras samt ev. definition av underenheter (vård och omsorg, demens, korttids, LSS eller socialpsykiatri).
 • Namn på juridisk vårdgivare
 • Datum för upplägg/inaktivering
 • Namn på kontaktperson
 • Definition av roll för kontaktperson

Enhetstyper och definitioner

I dokumentet kan ni läsa förklaringar av olika enhetstyper och definitioner i Senior alert

Enhetstyper och definitioner i Senior alert

Organisationsträd i Senior alert

Dokumentet beskriver olika förslag på organisationsträd utefter vårdgivar- och verksamhetsform.

Organisationsträd Senior alert

Hitta på sidan