Ansluta

Här beskrivs hur ni som juridisk vårdgivare (kommun, region eller privat utförare) ansluter till Senior alert samt hur ni anmäler eller tar bort verksamheter/enheter till registret.

Organisationsträd

I formulären ber vi er att ladda upp en valfri fil där ert organisationsträd presenteras. Nedan ser ni förslag på hur det kan se ut. 

  • Juridisk vårdgivare - Den som har Hälso- och sjukvårdsansvar. 
  • Verksamhet - Detta kan t.ex. vara namnet på ett särskilt boende.
  • Enhet - Detta kan t.ex. vara namnet på avdelningar, våningsplan eller grupper. 
  • Behörigheter till registret.

Organisationsträd

 

 

Anmäl ny juridisk vårdgivare

Du anmäler en ny juridisk vårdgivare om ni sedan tidigare inte finns med i kvalitetsregistret. För att kunna ansluta till Senior alert ska vårdgivaren enligt patientdatalagen (Kap 1 och 7) ha hälso- och sjukvårdsansvar.

Genom att klicka på den röda knappen nedan kommer du till ett formulär där du bland annat behöver skriva in namn på regionkoordinatorer och val av riskbedömningsinstrument. 

När Senior alert har administrerat ert önskemål, kontaktas du via mejl. 

 

Lägga upp ny verksamhet/enhet

Du anmäler upplägg av verksamhet/enhet om ni redan finns med som juridisk vårdgivare i registret. Denna anmälan kan endast begäras av regionkoordinator inom vårdgivaren, verksamhetschef eller MAS.

 

Ta bort verksamhet/enhet

För att inaktivera en verksamhet/enhet behöver du vara regionkoordinator, verksamhetschef eller MAS.

Hitta på sidan