Behörigheter

Beskrivning av behörigheter i Senior alert

I Senior alert finns det tre olika behörigheter; användare, lokalkoordinator och regionkoordinator.

Varje vårdgivare och verksamhet behöver utse personer på samtliga behörigheter för att kunna registrera och administrera i Senior alert i sin verksamhet på ett effektivt sätt.

Gemensamt för de olika behörigheterna är att samtliga kan registrera i registret, följa resultaten via våra resultatrapporter samt hålla sig uppdaterad via Senior alerts hemsida.

Användare

En användare kan registrera i Senior alert för de verksamheter/enheter hen har behörighet till. En användare får sin behörighet av lokalkoordinatorn eller regionkoordinatorn. 

Ansvarsområden för användare:

 • Registrerar i Senior alert på de enheter behörigheten gäller.
 • Kontakta lokalkoordinator/regionkoordinator vid byte av enhet eller vid avslut av anställning.
 • Kan hitta och tyda resultaten i resultatrapporterna.
 • Hålla sig uppdaterad via Senior alerts hemsida.

Lokalkoordinator

Det ska finnas minst en lokalkoordinator inom varje verksamhet/enhet. En lokalkoordinator får sin behörighet av en regionkoordinator eller lokalkoordinator inom verksamheten.

Ansvarsområden för lokalkoordinator:

 • Administrera behörigheter för användare och lokalkoordinatorer inom egen verksamhet. 
 • Har kunskap om hur hen registrerar i Senior alert.
 • Kan ge viss support om användning av Senior alert till andra inom vårdgivaren.
 • Kan hitta och tyda resultaten i resultatrapporterna.
 • Kontakta regionkoordinator vid byte av enhet eller vid avslut av anställning.
 • Hålla sig uppdaterad via Senior alerts hemsida.

Regionkoordinator

Regionkoordinator är vårdgivarens kontaktperson till Senior alert och den person som bär det övergripande ansvaret för organisationsförändringar och behörighetstilldelning. Varje vårdgivare bör ha minst två regionkoordinatorer, beroende på storlek. 

Regionkoordinatorn kan administrera samtliga behörighetsroller i Senior alert.

Ansvarsområden för regionkoordinator:

 • Administrera behörigheter för personal inom vårdgivaren.
 • Begära upplägg av nya enheter samt inaktivering av verksamheter/enheter i vårdgivarens organisationsträd i Senior alert.
 • Har kunskap om hur hen registrerar i Senior alert.
 • Kan ge viss support om användning av Senior alert till andra inom vårdgivaren.
 • Deltar vid införande och spridning av Senior alert inom sin vårdgivare.
 • Kan hitta och tyda resultaten i resultatrapporterna.
 • Kan bidra med resultat från Senior alert till kvalitetsutveckling och förbättringsarbete.
 • Samordnar med andra regionkoordinatorer inom samma vårdgivare.
 • Hålla sig uppdaterad via Senior alerts hemsida.

Hitta på sidan

Kom i kontakt

Kontakta Senior alert vid frågor och funderingar.

Håll dig uppdaterad

Följ oss via sociala medier eller prenumerera på vårt nyhetsbrev