Behörigheter

I Senior alert finns det tre olika behörigheter; användare, lokalkoordinator och regionkoordinator. Varje vårdgivare och verksamhet behöver utse personer på samtliga behörigheter för att kunna registrera och administrera i Senior alert.

Användare

En användare kan registrera i Senior alert för de enheter hen har behörighet till. En användare får sin behörighet av lokalkoordinator eller regionkoordinator. 

Ansvarsområden för användare:

 • Hålla sig uppdaterad via Senior alerts hemsida.
 • Registrerar i Senior alert på de enheter behörigheten gäller.
 • Kontakta lokalkoordinator/regionkoordinator vid byte av enhet eller vid avslut av anställning.

Lokalkoordinator

Det bör finnas minst två lokalkoordinatorer i verksamheten beroende på storlek. En lokalkoordinator får sin behörighet av en regionkoordinator eller annan lokalkoordinator inom verksamheten.

Ansvarsområden för lokalkoordinator:

 • Hålla sig uppdaterad via Senior alerts hemsida.
 • Har kunskap om hur hen registrerar i Senior alert.
 • Kan ge viss support om användning av Senior alert till andra inom vårdgivaren.
 • Administrera behörigheter för användare och lokalkoordinatorer inom egen verksamhet. 
 • Kontakta regionkoordinator vid byte av enhet eller vid avslut av anställning.
 • Kan hitta och tyda resultaten i resultatrapporterna.
 • Ser över enhetsöversikten med hjälp av tecken förklaringen var 3:e månad. 

Regionkoordinator

Regionkoordinator är vårdgivarens kontaktperson till Senior alert och den person som bär det övergripande ansvaret för organisationsförändringar och behörighetstilldelning. Varje vårdgivare bör ha minst två regionkoordinatorer, beroende på storlek. 

Ansvarsområden för regionkoordinator:

 • Hålla sig uppdaterad via Senior alerts hemsida.
 • Har kunskap om hur hen registrerar i Senior alert.
 • Kan ge support om användning av Senior alert till andra inom vårdgivaren.
 • Administrera samtliga behörigheter för personal inom vårdgivaren.
 • Begära upplägg/inaktivering av verksamhet/enhet i vårdgivarens organisationsträd.
 • Kan hitta och tyda resultaten i resultatrapporterna.
 • Kan bidra med resultat från Senior alert till kvalitetsutveckling och förbättringsarbete.
 • Samordnar med andra regionkoordinatorer inom samma vårdgivare.

Hitta på sidan

Kom i kontakt

Kontakta Senior alert vid frågor och funderingar.

Håll dig uppdaterad

Följ oss via sociala medier och prenumerera på vårt nyhetsbrev.