SeSam

FORTE har beviljat Högskolan Kristianstad medel för att beforska användandet av Senior alert. På denna sida kan du följa forskningen och forskargruppen i det pågående arbetet.

Forte

Forte är ett forskningsråd och en myndighet under Socialdepartementet. Varje år förmedlar Forte ca 700 miljoner kronor till forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Forte arbetar också med analys av forskningsbehov och kommunikation av forskning. Senior alerts forskargrupp gjorde en ansökan till utlysningen "Vård och omsorg i samverkan – för ett jämlikt, delaktigt och värdigt åldrande 2021" och blev beviljade medel för projektet "Senior alert - ett medel för bättre vård i samverkan". Under fyra år kommer forskargruppen att genomföra fyra delstudier för att studera faktorer som utgör stöd respektive hinder för att Senior alert ska bidra till en effektiv och kraftfull vårdpreventiv process, som främjar effektiv samverkan mellan olika aktörer, samt utarbeta en modell för samverkan. Läs den fullständiga ansökan här

Högskola Kristianstad är givetvis stolt över att vara den som är ansvarig för forskningen. Läs gärna pressreleasen som gick ut i samband med tillkännagivandet

SeSam på välbesökt SKR-dag om Systematisk uppföljning som stöd för kvalitetsutveckling i Socialtjänst

Den 6 april 2022 anordnade SKR en innovationsdag för samtliga kommuner i Sverige. Intresset och deltagandet var stort, nära tusen personer deltog från 182 kommuner. Deltagare var chefer, ledare, undersköterskor, biståndshandläggare, MAS och många, många fler.
 
Syftet med dagen var att inspirera och visa på olika sätt att följa upp och analysera kvalitet och resultat inom äldreomsorgen, som underlag för kvalitetsutveckling. Dagen bjöd på flertalet presentationer, från praktiska exempel till värdet av ledarskap och samverkan inom och mellan team.
 
946 personer har hittills utvärderat dagen och resultatet visar bland annat att Elisabet Rothenbergs presentation av Senior alerts forskningsprojekt SeSam var uppskattad. Syftet med SeSam är att studera samverkan inom och mellan huvudmän för äldreomsorg, hälso- och sjukvård och tandvård med avseende på den vårdpreventiva processen, för sköra äldre i Senior alert.
 
Genom att klicka här kan du ta del av och inspireras av Elisabets presentation. Du kan också fortsätta att följa projektet här på Senior alerts hemsida. 

Forskargruppen

Elisabet Rothenberg, Biträdande Professor i Näringslära, Högskolan Kristianstad. Referenslista

Martina Boström, PhD Gerontologi och Utvecklingsledare, Region Jönköping

Helle Wijk, Professor i Omvårdnad med inriktning mot vårdmiljö, Göteborgs Universitet

Åsa Ranada Larsson, Universitetslektor i Arbetsterapi, Linköpings universitet

Annette Erichsen Andersson, Docent i omvårdnad, Göteborgs Universitet

Pia Skott, Forsknings- och utbildningschef, Folktandvården Stockholm

 

För mer kontakt gällande SeSam-forskningen mejla elisabet.rothenberg@hkr.se 

Hitta på sidan