SeSam

FORTE har beviljat Högskolan Kristianstad medel för att beforska användandet av Senior alert. På denna sida kan du följa forskningen och forskargruppen i det pågående arbetet.

Forte

Forte är ett forskningsråd och en myndighet under Socialdepartementet. Varje år förmedlar Forte ca 700 miljoner kronor till forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Forte arbetar också med analys av forskningsbehov och kommunikation av forskning. Senior alerts forskargrupp gjorde en ansökan till utlysningen "Vård och omsorg i samverkan – för ett jämlikt, delaktigt och värdigt åldrande 2021" och blev beviljade medel för projektet "Senior alert - ett medel för bättre vård i samverkan". Under fyra år kommer forskargruppen att genomföra fyra delstudier för att studera faktorer som utgör stöd respektive hinder för att Senior alert ska bidra till en effektiv och kraftfull vårdpreventiv process, som främjar effektiv samverkan mellan olika aktörer, samt utarbeta en modell för samverkan. 

Högskola Kristianstad är givetvis stolt över att vara den som är ansvarig för forskningen. Läs gärna pressreleasen som gick ut i samband med tillkännagivandet.

Ett år med SeSam - tillbakablick och fortsatt kraft framåt

Ett år går fort. Vi vill nu dela med oss av SeSams första år och berätta var i projektet vi befinner oss just nu, samt vad som ligger i pipeline.

Året började med att skriva etikansökan, som sedermera godkändes av Etikprövningsmyndigheten. Detta steg är en förutsättning för att kunna starta projektet. Året började också med att sprida projektet, bland annat deltog vi i olika typer av möten där projektet presenterades;

Vi skrev ihop ett Study Protocol, som är en vetenskaplig artikel som förklarar hur designen ser ut för SeSams samtliga studier. Före sommaren 2022 påbörjades arbetet med SeSams första studie. I denna studie vill vi undersöka eventuella skillnader mellan kommuner med god respektive bristande registrering i Senior alerts (SA) avseende faktorer som kommuners olika invånarantal, socio-demografi, ekonomi, organisation av äldreomsorgen, och politisk majoritet. Dessa uppgifter jämför vi sedan med den statistik som finns i SA. Under våren kommer vi att påbörja analysarbetet och skriva ihop en artikel om de spännande resultaten, som vi tror att fler har nytta av i strävan efter att förbättra sköra äldres hälsa.

Under hösten 2022 påbörjades också arbetet med delstudie 2. Denna studie kommer hjälpa oss att bättre förstå ledare, personalens samt äldre och närståendes uppfattningar om vilka hinder och möjligheter som finns för en god samverkan i förhållande till den vårdpreventiva processen i Senior alert. 

Forskargruppen

Elisabet Rothenberg, Biträdande Professor i Näringslära, Högskolan Kristianstad. Referenslista

Martina Boström, PhD Gerontologi och Utvecklingsledare, Region Jönköping

Helle Wijk, Professor i Omvårdnad med inriktning mot vårdmiljö, Göteborgs Universitet

Åsa Larsson Ranada, Universitetslektor i Arbetsterapi, Linköpings universitet

Annette Erichsen Andersson, Docent i omvårdnad, Göteborgs Universitet

Pia Skott, Forsknings- och utbildningschef, Folktandvården Stockholm

 

För mer kontakt gällande SeSam-forskningen mejla elisabet.rothenberg@hkr.se 

Hitta på sidan