SeSam

FORTE har beviljat Högskolan Kristianstad medel för att beforska användandet av Senior alert. På denna sida kan du följa forskningen och forskargruppen i det pågående arbetet.

Forte

Forte är ett forskningsråd och en myndighet under Socialdepartementet. Varje år förmedlar Forte ca 700 miljoner kronor till forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Forte arbetar också med analys av forskningsbehov och kommunikation av forskning. Senior alerts forskargrupp gjorde en ansökan till utlysningen "Vård och omsorg i samverkan – för ett jämlikt, delaktigt och värdigt åldrande 2021" och blev beviljade medel för projektet "Senior alert - ett medel för bättre vård i samverkan". Under fyra år kommer forskargruppen att genomföra fyra delstudier för att studera faktorer som utgör stöd respektive hinder för att Senior alert ska bidra till en effektiv och kraftfull vårdpreventiv process, som främjar effektiv samverkan mellan olika aktörer, samt utarbeta en modell för samverkan. 

Högskola Kristianstad är givetvis stolt över att vara den som är ansvarig för forskningen. Läs gärna pressreleasen som gick ut i samband med tillkännagivandet.

Ett år starkare 

följ med på utvecklingen för en äldreomsorg i samverkan

Projektet SeSam studerar olika faktorer som utgör stöd respektive hinder för samverkan inom och mellan team och olika huvudmän, med fokus på vårdprevention. Ytterligare ett år har gått och vi har kommit flera steg vidare. Här vill vi berätta om vad som har hänt under SeSams andra år.

Vi har skickat in vårt "study protocol" till en vetenskaplig tidskrift och väntar på svar för publikation. Ett study protocol är en plan eller en vägledning för hur vår forskningsstudie kommer att genomföras. Man kan se det som en detaljerad karta som beskriver stegen, metoderna och processerna som kommer att användas för att samla in och analysera data. Detta hjälper oss att säkerställa att studien genomförs på ett noggrant och konsekvent sätt, vilket bidrar till trovärdighet och tillförlitlighet av resultaten som kommer i projektets senare steg.

Vår första delstudie studerar eventuella skillnader mellan kommuner med god respektive bristande registrering i SA avseende på faktorer som invånarantal, socio-demografi, ekonomi, organisation av äldreomsorgen, och politisk majoritet. Vi arbetar nu aktivt med vårt andra manus, som vi planerar att skicka in våren 2024. Djupgående analyser har redan genomförts, och vi har kompletterat vår datainsamling med ytterligare offentliga data från Statistiska centralbyrån (SCB).

Delstudie II bygger på intervjuer med ledande personer och fokusgruppintervjuer med tvärprofessionella team, äldre och deras närstående. Vi har identifierat och rekryterat deltagare, samt genomfört intervjuer och fokusgrupper i olika kommuner i hela Sverige. Samtliga intervjuer har nu transkriberats, och analysarbetet är redan igång. Vi arbetar också på att skriva den tredje artikeln som är under utveckling. Utöver detta har SeSam förstärkt samverkan med andra forskare och referenspersoner som på olika sätt förstärker projektet.

Fortsätt att följa oss på resan genom SeSam-projektet och bli en del av förändringen för en förbättrad äldreomsorg i samverkan. Så fort våra vetenskapliga artiklar blir accepterade för publikation läggs dessa upp här på hemsidan – så håll utkik!

Har du frågor får du gärna kontakta Martina Boström
Martina.bostrom@rjl.se

Forskargruppen

Elisabet Rothenberg, Biträdande Professor i Näringslära, Högskolan Kristianstad. Referenslista

Martina Boström, PhD Gerontologi och Utvecklingsledare, Region Jönköping

Helle Wijk, Professor i Omvårdnad med inriktning mot vårdmiljö, Göteborgs Universitet

Åsa Larsson Ranada, Universitetslektor i Arbetsterapi, Linköpings universitet

Annette Erichsen Andersson, Docent i omvårdnad, Göteborgs Universitet

Pia Skott, Forsknings- och utbildningschef, Folktandvården Stockholm

 

För mer kontakt gällande SeSam-forskningen mejla elisabet.rothenberg@hkr.se 

Hitta på sidan