SeSam

FORTE har beviljat Högskolan Kristianstad medel för att beforska användandet av Senior alert. På denna sida kan du följa forskningen och forskargruppen i det pågående arbetet

Sesam Introbild

Forte är ett forskningsråd och en myndighet under Socialdepartementet. Varje år förmedlar Forte ca 700 miljoner kronor till forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Forte arbetar också med analys av forskningsbehov och kommunikation av forskning. Senior alerts forskargrupp gjorde en ansökan till utlysningen "Vård och omsorg i samverkan – för ett jämlikt, delaktigt och värdigt åldrande 2021" och blev beviljade medel för projektet "Senior alert - ett medel för bättre vård i samverkan". Under fyra år kommer forskargruppen att genomföra fyra delstudier för att studera faktorer som utgör stöd respektive hinder för att Senior alert ska bidra till en effektiv och kraftfull vårdpreventiv process, som främjar effektiv samverkan mellan olika aktörer, samt utarbeta en modell för samverkan. Läs den fullständiga ansökan här

Högskola Kristianstad är givetvis stolt över att vara den som är ansvarig för forskningen. Läs gärna pressreleasen som gick ut i samband med tillkännagivandet

Forskargruppen består av följande

Elisabet Rothenberg, Biträdande Professor i Näringslära, Högskolan Kristianstad. Referenslista

Martina Boström, PhD Gerontologi och Utvecklingsledare, Region Jönköping

Helle Wijk, Professor i Omvårdnad med inriktning mot vårdmiljö, Göteborgs Universitet

Åsa Ranada Larsson, Universitetslektor i Arbetsterapi, Linköpings universitet

Annette Erichsen Andersson, Docent i omvårdnad, Göteborgs Universitet

Pia Skott, Forsknings- och utbildningschef, Folktandvården Stockholm

 

För mer kontakt gällande SeSam-forskningen maila elisabet.rothenberg@hkr.se