Hemtjänstindex är ett initiativ från SPF Seniorerna och genomförs med stöd från Allmänna arvsfonden. Hemtjänstindex skapar ett samlat mått på hemtjänstens kvalitet, utifrån seniorernas perspektiv, för Sveriges alla 290 kommuner. I mätningen ingår 71 stycken indikatorer som hämtas från sju olika datakällor, varav Senior Alert är en av datakällorna.
Klicka här för att läsa mer om hemtjänstindex.
Klicka här för att se bilder från det digitala verktyget från två olika kommuner. Kommunerna har liknande kommunindex, men helt olika styrkor och utvecklingsområden.