Klicka HÄR för att läsa mer om våra uppdaterade blanketter. 

I samband med nya, ändrade och borttagna KVÅ koder från Socialstyrelsen ser Senior alert över sina åtgärder inom samtliga områden, vilket kommer innebära förändrade förebyggande åtgärder. Vi kommer samtidigt att uppdatera riskbedömning för blåsdysfunktion.

Båda förändringarna berör det dagliga arbetet i Senior alert men även det pågående arbetet med automatiserad informationsförsörjning från journal till Senior alert.

 

Förändringen gäller från den 1 januari 2022